Větší rychlost, menší hluk, zatravněné koleje i nové zastávky nebo celé tramvajové smyčky. Dopravní podnik Ostrava (DPO) společně se statutárním městem Ostrava (SMO) zahájil největší investici do modernizace tramvajových tratí ve své novodobé historii.

Někde už stavební práce začaly, jinde se rozběhnou v průběhu léta nebo na podzim. DPO letos zrealizuje více než desítku investičních projektů. Všechny mají několik společných jmenovatelů: rychleji, tišeji, pohodlněji a v hezčím prostředí.

„V plánu už jsme tyto akce měli dlouho, teď jsme se ale rozhodli je ještě více nakumulovat. Řekli jsme si, že když je možnost získat takové množství peněz z evropských fondů, jdeme do toho. Navzdory ztrátě způsobené koronavirem nechceme, aby se krize promítla do omezení investic. Podobně rozsáhlé projekty totiž plánujeme i v dalších dvou letech. V případě potřeby si vezmeme i úvěr,“ říká předseda představenstva a generální ředitel DPO Daniel Morys. Z rekordních 380 milionů korun vynaloží DPO na přímé investice v roce 2020 366 milionů, dalších 30 milionů půjde na nutné a plánované opravy.

Investiční akce 2020:

Zvyšování rychlosti Třebovice - Nová Ves130 mil. Kč7-8/2020
Modernizace trati Výškovická124 mil. Kč9-11/2020
Tramvajová smyčka Hlučínská44 mil. Kč7-8/2020
Modernizace Náměstí Svatopluka Čecha31 mil. Kč5-6/2020
Zvyšování rychlosti Zárubek - Hranečník14 mil. Kč11/2020
Tramvajová smyčka Vřesinská3 mil. Kč9-10/2020
Sanace tramvajového spodku vozovna Poruba3 mil. Kč4-6/2020

Opravy 2020:

Oprava tramvajové trati Pavlovova15 mil. Kč9-10/2020
Oprava tramvajové trati Závodní10 mil. Kč4-5/2020
Výměna kolejového svršku most Výškovice3 mil. Kč9-10/2020
Revitalizace tram. zastávek NH Hl. brána0,9 mil. Kč9/2020
Modernizace nástupišť Kotva71,2 mil. Kč7-11/2020 • FINANCUJE SMO
Ozelenění Dr. Martínka8,67 mil. Kčpodzim/2020 • FINANCUJE SMO

 Plán investic na mapě 

Pevná jízdní dráha - Nám. S. Čecha