Dopravní podnik Ostrava a.s., odbor kolejová vozidla, nabízí soubor 15 ks tramvajových vozidel T3 a 4 ks tramvajových vozidel T6A5, dle přiložené tabulky, k odprodeji za vyvolávací cenu 1 529 715 Kč.

Bližší informace Vám poskytne Ing. Petr Tomala. Kontakt: tel.: +420 602 509 232; e-mail: petr.tomala@dpo.cz.

V případě zájmu je možno dohodnout prohlídku nabízených vozidel.

Ev. č. Typ vozu Zařazen do provozu Vozové km
k 4. 2. 2019
Poslední údržba Ujeto od poslední
údržby (km)
Minimální cena (Kč)
929T3 zrychlovač19851 791 649SP2
25. 07. 2016
142 15646 872
953T3 zrychlovač19851 840 451SP2
15. 11. 2016
134 36148 291
955T3 zrychlovač19851 818 988SP2
12. 07. 2016
131 10647 685
963T3 zrychlovač19851 821 066SP2
31. 03. 2017
97 80850 899
964T3 R.P.
nepojízdný
(demontovány komponenty)
19851 929 824SP3
18. 12. 2017
114 09250 316
965T3 zrychlovač19851 842 415SP2
16. 02. 2017
133 83354 418
968T3 R.E.19851 858 262SP2
02. 06. 2017
122 03642 208
972T3 R.P.19851 854 906SP3
30. 08. 2018
19 96554 560
984T3 TV819871 536 886SP2
15. 08. 2017
90 03757 094
1014T3 TV819871 511 119SP1
26. 11. 2015
146 58049 067
1016T3 R.P.19871 603 826SP2
21. 08. 2017
127 57567 351
1017T3 TV819871 599 778SP3
24. 04. 2017
125 77559 744
1021T3 R.P.19871 793 010SP2
16. 05. 2017
113 53450 765
1031T3 TV81996995 190SP1
07. 09. 2016
114 94349 170
1042T3 TV819971 019 605VP
24. 09. 2015
187 211120 219
1110T6A519941 309 739SP2
14. 11. 2015
128 132151 992
1119T6A519951 248 103SP1
23. 05. 2016
157 091163 560
1131T6A519971 094 698SP3
02. 02. 2018
62 613178 188
1135T6A519971 130 510SP3
25. 01. 2018
63 480187 316

Nabídka musí být vyhotovena a předložena v českém jazyce v jednom vyhotovení. Nabídka v souladu s podmínkami tohoto poptávkového řízení bude podepsána oprávněnou osobou zájemce. Nabídka se podává v uzavřených obálkách doporučeně poštou na adresu:
Dopravní podnik Ostrava a.s., odbor kolejová vozidla,
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, nebo osobně v podatelně na adrese Obchodní dům OC LASO Ostrava,
Masarykovo náměstí 3090/15,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
a to v pracovních dnech od 9:00 do 12:00 a od 12:30 do 14:00 hodin.

Lhůta pro podání nabídek končí 30. 6. 2020 ve 12:00 hodin.

Obálka s nabídkou musí být uzavřená a označena nápisem: „Nabídka odkoupení 19 ks tramvají“. Na obálce musí být uvedeno: obchodní firma a adresa sídla nebo místa podnikání. Uzavřením obálky nebo obalu se rozumí opatření obálky resp. obalu na uzavření podpisem a případně razítkem zájemce, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše uvedených ochranných prvků.

Cenová nabídka zájemce musí obsahovat:

  • nabídková cena za každý kus tramvaje v Kč bez DPH,
  • evidenční čísla tramvají, o něž má zájemce zájem (zájemce může nacenit libovolný počet tramvají),
  • název firmy, a zástupce firmy,
  • termín převzetí tramvajových vozidel, zajištění nakládky a odvozu tramvají (na náklady zájemce).

Nabídky budou otevřeny za přítomnosti ředitele úseku technického Ing. Martina Chovance, vedoucího odboru kolejová vozidla Ing. Petra Tomaly a vedoucího středisek tramvají, pana Libora Dvořáčka a Radka Korába. Vyhodnocení proběhne formou porovnání cenových nabídek jednotlivých zájemců. Zadavatel se rozhodl vyhodnotit nabídky zájemců dle kritéria nejvyšší nabídková cena. Předmětem hodnocení bude jednotková cena za odkup jednotlivých kusů tramvají v Kč bez DPH. Zájemci budou o výsledku poptávkového řízení informování. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit poptávkové řízení.

Vybranému zájemci bude předložena kupní smlouva a zálohová faktura. Zálohová faktura bude vystavena prodávajícím nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami. Nakládku a odvoz vozidel zajistí kupující na vlastní náklady.