Středisko správa a údržba ostatního majetku nabízí na prodej čerpací stanici pohonných hmot

Technické parametry (popis)

  • 1x jednostranný výdejní stojan ADAST
  • 1x dvouplášťová nadzemní nádrž Ad Blue, NDN 15 000 l
  • Základový rám se sacím potrubím
  • Hladinoměry: signalizace maximální a minimální havarijní hladiny

Minimální cena prodeje: 280 166 Kč

Čerpací stanici si můžete prohlédnout v areálu Dopravního podniku Ostrava a.s., Vítkovická 3133/5, Ostrava, v pracovní dny od 7 do 13 hodin.

Z provozních důvodů je nutno termín prohlídky předem dohodnout. Pro termín prohlídky zařízení, případně další doplňující informace kontaktujte:

Karel Žaluda
Vedoucí střediska správa a údržba ostatního majetku
telefon: 59 740 2163
mobil: 725 091 934
e-mail: karel.zaluda@dpo.cz

Čerpací stanice bude prodán zájemci, který nabídne nejvyšší cenu.

Cenová nabídka musí obsahovat:

  • Název – čerpací stanice
  • nabízenou cenu včetně DPH,
  • jméno a příjmení zájemce nebo název firmy,
  • adresu, telefonní kontakt, e-mailovou adresu.

Označení obálky:
středisko správa a údržba ostatního majetku Martinov
Karel Žaluda, vedoucí střediska správa a údržba ostatního majetku
Čerpací stanice
NEOTEVÍRAT – cenová nabídka

Cenové nabídky zasílejte v uzavřené obálce prostřednictvím pošty nebo doručte osobně na podatelnu společnosti (v obchodním domě LASO).
Masarykovo náměstí 3090/15
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Provozní doba podatelny: v pracovní dny, 9:00 – 12 hod., 12:30 – 14:00 hod.

Cenové nabídky musí být podány nejpozději 26. 10. 2020 do 14:00 hod. (uzávěrka nabídek).

Obálky s cenovými nabídkami budou otevřeny za přítomnosti Karla Žaludy, vedoucího střediska správa a údržba ostatního majetku, Aleše Rýdla, mistra a Radomíry Kostkové, ekonomky.

Všichni zájemci, kteří se přihlásí, budou o výsledku prodeje informováni e-mailem. Vybranému zájemci bude vystaven doklad k zaplacení ekonomem střediska. Odkoupený majetek si zájemce naloží a odveze na své náklady, a to nejpozději do 15 dnů od zaplacení. Prodávající má právo odprodej zrušit bez udání důvodu.

Mostový jeřáb