Ostravané se dočkali proměny další frekventované zastávky. Důl Jindřich s kompletně novou tváří a nejmodernějšími prvky. Od přístřešku přes zábradlí, lavičky, označník až po odpadkové koše. Nové vybavení přináší jednotný standard i vyšší estetickou hodnotu. Modernizace zastávky Důl Jindřich navázala na úspěšnou modernizaci zastávky Kotva, kterou financovalo město. Ostrava má tak už dva prototypy zastávek pro další modernizace.

 

Neobyčejné prvky. Specifickými elementy jsou například název zastávky s grafickým reliéfem typických ostravských dominant, reliéf i v zábradlí nebo třeba motivy tří vykřičníků „půjčených“ z loga města Ostravy. Mobiliář se nově odlišuje také šedou barvou, která ve veřejném prostoru působí přirozeněji a hodnotněji. Nástupiště zůstalo zachováno, protože již splňuje parametry bezbariérovosti.

„Vytížená zastávka Důl Jindřich je po Kotvě dalším místem, kde se chceme opřít o zkušenosti cestujících i místních obyvatel. Proto je zrovna na tomto místě představena nová podoba mobiliáře zastávek. Jsme rádi, že cestujícím můžeme, kromě jiného, nově nabídnout i třeba originální tvar střechy s komfortnějším zastíněním a ochranou před povětrnostními vlivy. Cestující se prostě mohou těšit na zvýšený komfort při čekání na spoj,“ uvádí předseda představenstva a generální ředitel DPO Daniel Morys.

Modernizace zastávky Důl Jindřich trvala od srpna do začátku září a vyšla na 2 mil. korun. Projekt je financován z vlastních zdrojů DPO.

Vladimír Cigánek, náměstek primátora pro dopravu, připomněl: „Záměrem je snaha o dlouhodobé sjednocení podoby a vybavení na zastávkách ve městě. Pokud se pilotní projekt osvědčí, mohl by se nový jednotný standard objevovat v rámci všech následujících rekonstrukcí a modernizací zastávek i na dalších místech v Ostravě.“

V Ostravě je přes 670 zastávek MHD. DPO i Statutární město Ostrava plánuje po vzoru zastávek Kotva a Důl Jindřich v následujících letech v modernizacích pokračovat v ještě větším počtu. Výhledově by další modernizací měly projít vybrané trolejbusové zastávky v centru města, první již na přelomu letošního a příštího roku a s financováním statutárním městem Ostrava.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s.