Dopravní podnik Ostrava (DPO), společně se statutárním městem Ostrava upozorňuje řidiče individuální dopravy, že i po zprůjezdnění Petřkovického mostu od 15. října bude Hlučínská ulice stále pro průjezd uzavřena.

Řidiči směřující směrem do a od Hlučína budou moci využívat objízdnou trasu po ul. Mariánskohorská a dálniční přivaděč na ul. Slovenská. Pro individuální dopravu se ul. Hlučínská ve směru do centra města uvolní už v polovině listopadu (ve směru na Hlučín budou muset osobní auta nadále využívat objízdnou trasu po ul. Slovenská). Prosíme řidiče o trpělivost. Úplné zprovoznění v polovině prosince.

V polovině prosince bude Hlučínská plně zprovozněna v obou směrech. Obnoven bude také tramvajový provoz, který je od 1. září v místě přerušen.

Uzavření souvisí s rozsáhlou modernizací, která přinese zejména cestujícím řadu výhod v podobě bezpečnějšího cestování, komfortnějšího přestupu mezi městskou a příměstskou dopravou a tiššího provozu tramvají.

Rozsáhlá modernizace Hlučínské ulice za více než 110 milionů korun začala 1. září. Realizuje ji statutární město Ostrava společně s Dopravním podnikem Ostrava. Část nákladů pokryjí dotace z Operačního programu doprava (OPD) a z Integrovaného regionálního programu (IROP) EU. Výsledkem bude modernizovaná, bezbariérová a sdružená zastávka Důl Odra. Nově nejen pro tramvaje, ale i autobusy městské a příměstské dopravy tak, aby zjednodušila přestupy v obou směrech. Kompletně nová bude tramvajová trať na ulici Hlučínské v úseku od Sadu Boženy Němcové po křižovatku s ulicí Palackého. Z původního kolejového roštu se přestaví do tiššího a kvalitnějšího systému pevné jízdní dráhy.