Dopravní podnik Ostrava (DPO) odprodal pouze ty pohledávky, které nesplňují podmínky akce Milostivé léto. DPO dal v minulosti pokutovaným cestujícím opakovaně šanci uhradit výhodně pohledávky vzniklé za jízdu bez platného jízdního dokladu takzvanou amnestií. Na konci roku 2017 bylo osloveno 17 tisíc pokutovaných cestujících a amnestováno bylo pouze 694 z nich. Žádná z odprodaných pohledávek se navíc netýkala nezletilých dětí, jejich dluhy řeší DPO vždy s individuálním přístupem.

„V DPO se snažíme každému cestujícímu přistiženému bez jízdenky poskytnout dostatek času na zaplacení dluhu. Přestože jsou prostřednictvím zasílaných výzev k zaplacení dluhy připomínány, musíme část dluhů vymáhat soudně a exekučně. S tím je ale spojena vyšší nákladovost a administrativa. Rozhodli jsme se proto, že část dluhů odprodáme a pohledávky tzv. postoupíme třetí straně,“ uvádí Daniel Morys předseda představenstva a generální ředitel DPO a dodává: „Chceme poděkovat všem cestujícím, kteří ví, že platit v MHD je normální. Zároveň chceme dát platícím cestujícím jasně najevo, že jízda „na černo“ je jednání, které v naší tyrkysové MHD nechceme tolerovat. Jde o nefér jednání nejen vůči platícím cestujícím a vůči nám, kteří službu poskytujeme, ale rovněž ke všem lidem platícím daně, z nichž je ostravská MHD z větší části spolufinancována.“

V poptávkovém řízení bylo osloveno celkem 5 firem, z nichž se svou nabídkou uspěla společnost CFIG Debt a.s. Společnost pohledávky již převzala. V minulosti DPO naposledy hromadně odprodal pohledávky v roce 2013.

DPO v srpnu představil kampaň: „94 % cestujících jezdí na zeleno. Vidíme víc, než si myslíte?“ která upozorňovala na platbu jízdného v MHD. Kampaní DPO vyjádřil poděkování všem cestujícím, kteří dodržují smluvní přepravní podmínky a cestují s platným jízdním dokladem.