DPO vybral dodavatele

Kapacita 80 cestujících, celovozová klimatizace, USB porty nebo kamerový systém. Právě na takový komfort se u nových trolejbusů mohou Ostravané těšit. Vozy budou jednočlánkové, nízkopodlažní a navíc parciálního typu: v některých místech, kde dnes trolejové vedení končí, parciální vozy jedou dále a nabídnou cestování bez přestupu. Otevřené výběrové řízení Dopravního podniku Ostrava (DPO) vyhrála společnost GANZ - SKODA ELECTRIC Ltd ze skupiny Škoda Transportation. Smlouva je podepsána na dodávku až 18 vozů, 12 najisto a dalších šest podle potřeby.

Trolejbusy budou jezdit na elektrickou energii z trakčního vedení a zároveň budou schopné provozu i nezávisle, díky energii uložené v trakčních akumulátorech. Baterie se budou dobíjet při jízdě i stání vozidla pod trolejovým vedením.

„Výběrového řízení se zúčastnili čtyři dodavatelé trolejbusů. Díky konkurenčnímu prostředí, které se v ČR v této oblasti dynamicky rozvíjí, jsme dosáhli výhodnějších cenových podmínek. Jsme rádi, že zakázka prošla i kontrolou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Vybrána byla nejlepší nabídka a nejlepší cena," uvádí generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

„Ostrava bude prvním městem v České republice, kde budou jezdit naše nové trolejbusy Škoda T’CITY. Tento nový modelový typ se od našich předchozích odlišuje zejména karosérií, kterou bude vyrábět naše sesterská společnost. Bude se tak jednat o snoubení spolupráce dvou společností ze Skupiny PPF, kdy každá společnost přinese do nového produktu to nejlepší,“ říká Tanya Altmann, Senior Viceprezident pro Bus Mobility Solutions ve skupině Škoda Transportation.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě předběžných tržních konzultací na 252 mil. korun bez DPH. Vysoutěžená nabídková cena byla nakonec výrazně nižší, a to 203 mil. korun bez DPH. Projekt bude částečně spolufinancován z EU, konkrétně na 6 vozů získal DPO dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve výši 85 %.

Nové parciální trolejbusy by měly do Ostravy dorazit ve třech dodávkách po šesti vozech. První vozy by mohly Ostravou vozit cestující v únoru 2023, druhá dodávka se pak očekává do března 2023 a třetí v případě využití do května 2023.

Bez přestupu. Nasazení nových trolejbusů jistě ocení všichni Ostravané. DPO s nimi totiž nepočítá jen na běžných linkách. V rámci ekologizace provozu budou nové parciální vozy jezdit částečně i jako náhrada za autobusy. Některé autobusové linky, které v současnosti navazují na ty trolejbusové, tak mohou být obsluhovány už pouze novými parciálními trolejbusy. Na nově prodloužených trolejbusových trasách tak cestující nebudou muset přestupovat.

DPO počítá i s dobudováním infrastruktury. Například v Michálkovicích se stávající trolejové vedení na obratišti doplní o část pro dobíjení parciálních trolejbusů. Zároveň DPO počítá s tím, že vybuduje nové dobíjecí trolejové vedení i na Mírovém náměstí. Trolejbusy pak bude možné provozovat například na dnešní lince č. 23 v úseku Hranečník – Michálkovice nebo na lince č. 57 v úseku Hulváky – Mírové náměstí.

Nové trolejbusy by měly také kompletně nahradit nejstarší řadu jejich předchůdců, které DPO ve svém vozovém parku má, tedy vozy Škoda 21 Tr.