Začíná rekonstrukce tramvajového mostu na ul. Plzeňská

Tramvajová zastávka Dolní v Ostravě Jihu bude nově bezbariérová. Díky modernizaci tramvajového mostu na ul. Plzeňská (přes ul. Ruskou), jejíž investorem je Dopravní podnik Ostrava (DPO). Cestující se tak dočkají nejen zmodernizovaného nástupiště s novým mobiliářem, modernizace mostu zajistí v lokalitě i tišší provoz tramvají. Na stavbu navíc naváže i rekonstrukce schodišť pro přístup k nástupištím, která jsou součástí tamního podchodu. Ten rekonstruuje město Ostrava.

Celková cena modernizace tramvajového mostu je přes 46 milionů korun bez DPH. Na stavbu bude čerpána dotace z Operačního programu Doprava EU, v přepokládané výši cca 80 %.

„Důvodem modernizace mostu je nevyhovující stav některých jeho konstrukcí a nevyhovující parametry nástupišť tramvajové zastávky „Dolní“. Naším cílem je snížení hlučnosti a vibrací z provozu a pro naše cestující v Ostravě-Jihu chceme více bezpečí a komfortu,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

Rekonstrukcí projde i stávající tramvajový podchod pod ulicí Plzeňská v místě tramvajové zastávky „Tylova“. Stavba mimo rekonstrukci stávajících tramvajových nástupišť zahrnuje též zrušení západního schodišťového koridoru, v jehož místě bude vybudován nový bezbariérový výtah. Zastávka tramvaje bude doplněna o elektronický zastávkový informační systém. Předpokládaná doba trvání rekonstrukčních prací počítá se 30 týdny, náklady jsou ve výši 33,45 milionů korun bez DPH.

„Pro rekonstrukci podchodu se využívá plánovaných uzávěr nezbytných pro rekonstrukci samotné tratě. Koordinace obou staveb tak přináší efektivnější organizaci výstavby. Samotný podchod bude obdobně jako v jiných případech rekonstruován s cílem zvýšení komfortu a bezpečnosti,“ konstatovala Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora. Modernizace mostu potrvá od konce března do září 2022. Po celou dobu výstavby bude silniční provoz na ul. Plzeňská v dotčeném úseku sveden do přilehlých jízdních pruhů. Na ul. Výškovická/Ruská dojde k několika krátkodobým omezením silničního provozu pod rekonstruovaným mostem.

Dojde také ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 3, 11, 12, 17 a 18. Od pondělí 4. dubna konce srpna 2022 budou linky č. 12, 17 a 18 odkloněny přes zastávku „SPORT ARÉNA“. Linka č. 3 bude odkloněna do Zábřehu jako náhrada za linku č. 11, která bude provozována pouze nočními spoji. Spoje linky č. 12 nahradí linku č. 3 ve směru na Dubinu. Náhradní doprava bude ve vyloučeném úseku částečně zajištěna spoji autobusových linek č. 26 a 59A a náhradní autobusovou dopravou za noční spoje linky č. 18. Na linkách č. 3, 11, 12, 17, 18, 26, 59A a NAD18 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.