Dopravní podnik Ostrava (DPO) digitalizoval nejen systém odbavení cestujících, velký krok učinil také v oblasti digitalizace výběrových řízení. Už pátý rok nejen veřejné zakázky, ale také poptávková řízení probíhají elektronickou formou v systému PROEBIZ. Ten řídí a archivuje kompletní historii tendrů. Zaměstnanci DPO organizují dodavatelské zakázky v transparentním systému, který garantuje volbu té nejlepší nabídky.

V průměru 230 nových dodavatelů každý rok, aktuálně od roku 2016 už celkem více než 1 600. Za pět let fungování digitalizovaných výběrových řízení vysledoval DPO výhody nejen v podobě pestrosti vítězných firem, ale také větší otevřenosti pro nové dodavatele a hlavně výhodnosti získaných podmínek pro samotný podnik.

„Dopravní podnik Ostrava na své cestě digitalizace společnosti uspěl nejen v konceptu tzv. Bezpapírového odbavení, ale velký krok učinil v oblasti digitalizace výběrových řízení. Musím říct, že tato oblast byla v minulosti značně podceňována. Jsem rád, že změny, které jsme po mém příchodu do DPO učinili, začínají přinášet své ovoce. Digitalizace určitě není všelék na transparentnost a otevřenost veřejných zakázek, ale v kombinaci se systémem spolupráce s administrátory z řad renomovaných právních firem a vnitřními kontrolními a kompetenčními procesy značně vzrostla důvěra dodavatelského trhu, díky čemuž se nám jich do výběrových řízení hlásí stále více,“ uvádí Daniel Morys, předseda představenstva a generální ředitel DPO.

„Sledujeme trendy dodavatelského trhu a začínáme sklízet ovoce. Roste nám nejen průměrný počet uchazečů ve výběrových řízení, ale také počet potenciálních dodavatelů celkem. Realizace výběrových řízení a veřejných zakázek je administrována kvalifikovanými zaměstnanci DPO. Specialisté nákupu se pravidelně účastní metodických dnů a školení, které provádí jak Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, tak Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. K pozitivnímu trendu nepřispívá pouze digitalizace našeho nákupního procesu, významná výběrová řízení nad 10 mil. Kč nám navíc administrují renomované advokátní kanceláře, jejichž právníci jsou členy České advokátní komory,“ dodává Michal Otava, člen představenstva a ředitel nákupu a investic DPO.

DPO manažersky sleduje v oblasti zakázek řadu kvalitativních ukazatelů, jako jsou například:

  • Důvěryhodnost: počet uchazečů na jedno výběrové řízení
  • Různorodost: počet dodavatelů ke všem výběrovým řízením
  • Administrativní náročnost: počet dní od vyhlášení výběrového řízení po datum podpisu smlouvy
  • Poměr cen: očekávaná cena výběrového řízení vs. dosažená
Vývoj počtu dodavatelů 2016 – 1. Q 2022 (kumulovaně)