Dopravní podnik Ostrava zahajuje předběžné tržní konzultace s možnými dodavateli nových velkokapacitních tramvají.

Předmětem zvažované veřejné zakázky bude uzavření smlouvy na dodávku nových velkokapacitních tramvají pro účely městské hromadné dopravy v Ostravě. Zadavatel hledá kvalitního a stabilního partnera, který bude zárukou dodání tramvají, naplňujících veškeré stanovené požadavky nutné pro zajištění kvalitní městské hromadné dopravy v Ostravě.

S ohledem na osobité aspekty veřejné zakázky se Dopravní podnik Ostrava rozhodl prostřednictvím předběžných tržních konzultací představit potenciálním dodavatelům základní parametry zvažované veřejné zakázky a zároveň otevřít diskusi ohledně možností realizace předmětu plnění veřejné zakázky.

Přílohou této zprávy je žádost o účast na předběžné tržní konzultaci, která obsahuje bližší informace.