Tišší provoz tramvají, ale i bezbariérové nástupiště zastávky Dolní s novým mobiliářem, na které v dohledné době naváže Dopravní podnik Ostrava (DPO) i bezbariérovým přístupem. Od 17. září 2022 si cestující mohou užívat jízdu zrekonstruovaným úsekem tramvajového mostu. Cena modernizace je přes 46 milionů korun. Na celou stavbu bude DPO čerpat dotace EU z Operačního programu Doprava v přepokládané výši cca 82 %. Současně je modernizován i podchod zastávky Tylova s bezbariérovým výtahem za dalších 33 milionů korun s předpokládaným ukončením v listopadu. Do té doby budou zastávku Tylova tramvaje jen projíždět.

Od 17. září dále projde modernizací také traťový úsek mezi zastávkami Josefa Kotase a Václava Jiřikovského, vedoucí na pomezí ostravských sídlišť Dubina a Bělský les. Půjde již o čtvrtý úsek, kde tramvaje DPO jako jediné v ČR mohou jezdit rychlostí až 80 km/h. Podél trati přibydou nízké protihlukové stěny osazené směsí rostlin.

Cena za modernizaci tratě se zvýšením rychlosti na Dubině přesahuje 85 milionů korun. Modernizace bude hrazena ze zdrojů DPO a částečně z dotací EU. V úseku bude po dobu modernizace úplná výluka tramvají. Provoz MHD bude zajištěn náhradní autobusovou dopravou. Pro silniční dopravu budou uzavřeny oba tzv. rychlé pruhy ul. Horní od kruhového objezdu po ul. Jiřikovského. Stavba by měla probíhat do prosince 2022.

„Půjde o další úsek, na kterém po stavebních úpravách můžeme zvýšit rychlost tramvají, ale zároveň o první úsek v těsné blízkosti obydlené části města, a proto trať doplňujeme i o nízkou vegetační protihlukovou stěnu. V současné době mohou nové tyrkysové tramvaje DPO jezdit vyšší rychlostí až 80 km/h na třech úsecích: Nová Ves vodárna - Svinovké mosty, Důl Zárubek - Hranečník a Kolonie Jeremenko - Dolní Vítkovice,“ doplňuje generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

V následujícím týdnu bude rovněž zahájena realizace investice města do ozelenění kolejí v úseku od zastávky ÚMOb Jih po křížení s ul. Provaznickou. Zde bude trať za provozu pokryta rozchodníky, podobně jako to obyvatelé Jihu znají například z ul. Dr. Martínka.

Kateřina Šebestová, náměstkyně ostravského primátora pro životní prostředí, uvádí: „Nový extenzivní vegetační kryt z předpěstovaných rozchodníkových koberců, kterým osadíme tramvajovou trať v délce 663 metrů na ulici Horní, je inovativním řešením a poprvé ho takto použijeme právě tady. Jedná se o systém složený ze sadbovacích buněk, které jsou jednoduše demontovatelné a znovu použitelné v případě opravy kolejí. Přínosem ozelenění tramvajové trati bude mimo estetické funkce a snadné údržby hlavně retence vody, snížení prašnosti a hluku. Věřím, že má smysl kultivovat veřejný prostor pro jeho občany, a že změny ocení.“

Martin Bednář, starosta městského obvodu Jih, komentuje: „MHD je u nás na Jihu opravdu hodně využívána. O to víc oceňuji, že součástí nutných oprav a modernizace trati z důvodu její provozuschopnosti je i doplnění zeleně. Na úseky v našem obvodu, kde již předchozí kamení nahradila vegetace, je jednak hezký pohled a navíc přírodní povrch prospěje Jihu a jeho obyvatelům již zmíněnými benefity z hlediska zlepšení životního prostředí.“

 

Dopravní podnik Ostrava a.s.