Na čtyři desítky účastníků nejrůznějších firem z celé republiky se zúčastnily prvního otevřeného setkání Dopravního podniku Ostrava (DPO) s dodavateli. Cílem akce, která proběhla 12. října 2022 v hotelu Imperial v centru Ostravy, bylo vyjádřit a deklarovat otevřenost a transparentnost veřejných zakázek organizovaných DPO. Na akci vystoupil i Petr Mlsna, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Součástí otevřeného setkání byla série přednášek a panelová diskuze za účasti generálního ředitele DPO Daniela Moryse a ředitele nákupu a investic DPO Michala Otavy. Tématem byl například otevřený přístup v oblasti nákupů dle zákona o veřejných zakázkách nebo představení hlavních aspektů interního systému nákupů DPO.

„Jsem rád, že se nám podařilo toto výjimečné setkání zorganizovat. Transparentnost je pro nás klíčová a chtěli jsme nejen pro český trh deklarovat, že naše výběrová řízení jsou otevřená pro každého. Stojíme o to, aby o naše zakázky usilovalo co nejvíce subjektů za spravedlivých podmínek. Společné setkání a dialog je dalším krokem na naší cestě k co největší transparentnosti, a doplňuje dřívější kroky, jako digitalizace výběrových řízení, spolupráce s administrátory z řad renomovaných advokátních kanceláří, jejichž právníci jsou členy České advokátní komory, nebo neustálé zdokonalovaní vnitřních kontrolních a kompetenčních procesů,“ uvádí generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys a zároveň dodává: „Vytváření otevřeného, transparentního a konkurenčního prostředí pro dodavatele ve svém důsledku znamená kvalitnější služby pro naše cestující. I tradiční dodavatelé DPO si musí v Ostravě svoje „místo na slunci“ zasloužit.“

„Naše data ukazují, že v posledních letech značně vzrostla důvěra dodavatelského trhu k DPO, do výběrových řízení se nám hlásí stále více subjektů. Daří se nám tím zajistit nejen pestrou škálu vítězných firem, ale hlavně výhodnost získaných podmínek pro samotný podnik. Nechceme usnout na vavřínech, a proto jsme se rozhodli péči o transparentnost našich soutěží posunout zase o kousek dál. Podpory antimonopolního úřadu si vážíme a je pro nás klíčovým ukazatelem, že jdeme správným směrem,“ doplňuje ředitel nákupu a investic DPO Michal Otava.

„Je pěkné vidět řadu inovativních řešení odpovídajících moderním standardům. Současně oceňuji, že DPO vede otevřený dialog se svými dodavateli, což přispívá k transparentnosti a vytváření vzájemné důvěry mezi zadavatelem a jeho partnery,“ ocenil přínos akce předseda ÚOHS Petr Mlsna.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s.