38 asistentů přepravy Dopravního podniku Ostrava (DPO) a 46 strážníků Městské policie Ostrava (MPO). Kontrolní týmy vyrazily do terénu dnes odpoledne, a zahájily tak týdenní kontrolně-bezpečnostní akci zaměřenou na dodržování přepravních podmínek ve vozech MHD. Jde o největší akci letošního podzimu. Kontroly budou probíhat ve vytipovaných úsecích a linkách s nejvyšším počtem vyloučených cestujících v období od ledna až září letošního roku.

Zaměření se bude týkat tramvajové, autobusové i trolejbusové trakce. Prioritně pak linek č. 1, 2, 3, 4, 8, 12, 17, 33, 48, 49, 102, 104, 106 a 108. Kontroly budou probíhat od odpoledne do nočních hodin po celý pracovní týden.

„Klíčová je pro nás bezpečnost cestujících v ostravské MHD. Proto na kontroly klademe velký důraz. Kontroly asistentů přepravy a strážníků běžně probíhají celodenně, v průběhu týdne. Vedle toho pořádáme mimořádné noční bezpečnostní akce a teď jsme se rozhodli jít ještě dál. Chceme, aby se naši platící cestující cítili ve voze komfortně. Zaměřujeme se tak na ty, kteří porušují přepravní podmínky jízdou bez dokladu, pod vlivem alkoholu nebo třeba i ve znečištěném oděvu. Do akce jsou částečně zapojeni i přepravní kontroloři, kteří budou s asistenty úzce spolupracovat,“ uvádí Daniel Morys, předseda představenstva a generální ředitel DPO a dodává: „Jak ukazují naše průzkumy, asistenti přepravy jsou našimi cestujícími vnímáni jako symbol bezpečí a jejich práce přináší výsledky. Počet i poměr vyloučených postupně během let klesá. V roce 2017 byl počet vyloučených 2,69 cestujícího na jeden zkontrolovaný spoj a v roce 2022 je tento počet už pouze 2,06.“

Petr Zukal, zástupce ředitele Městské policie Ostrava dodává: „Na zajištění bezpečnosti cestujících dlouhodobě spolupracujeme s Dopravním podnikem Ostrava. Díky těmto akcím výrazně přispíváme ke zvyšování pocitu bezpečí pasažérů MHD. Na bezpečnosti občanů nám velmi záleží.“

V období od ledna do září 2022 eviduje DPO nejvyšší počty vyloučených cestujících v úsecích Přívoz,Hlučínská – Sad B.Němcové; Hrabůvka,Poliklinika – Náměstí SNP; Hlavní nádraží – Elektra a další. Nejvíce se pak vylučovalo na linkách č. 2, 8 a 108.

DPO má v současnosti 90 zaměstnanců přepravní kontrolory, 45 revizorů a 45 asistentů přepravy. Asistenti přepravy zvyšují kvalitu přepravy cestujících, zejména zajišťují bezpečí a pořádek ve vozidlech, informují, pomáhají cestujícím, a to třeba i s nákupem jízdného. V DPO fungují pět let, za tu dobu uskutečnili 5,1 miliónů kontrol a vyloučili 470 tisíc cestujících.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s.