Od 11. prosince si cestující Dopravního podniku Ostrava (DPO) mohou užívat jízdu po zmodernizovaném úseku tramvajové trati mezi zastávkami Josefa Kotase a Václava Jiřikovského, vedoucí na pomezí sídlišť Dubina a Bělský les. Jde o čtvrtý úsek v síti DPO, kde mohou tramvaje jako jediné v ČR jezdit rychlostí až 80 km/h. Podél trati přibyly nízké protihlukové stěny, které budou na jaře osazené směsí rostlin.

Cena za modernizaci tohoto úseku tratě se zvýšením rychlosti přesahuje 85 milionů korun. Modernizace je hrazena ze zdrojů DPO a částečně z dotací EU.

„Jsme rádi, že po úspěšné letní modernizaci v Ostravě-Porubě na ul. Opavská nabízíme modernizovanou trať i obyvatelům Ostravy-Jihu. Jde o další úsek, na kterém po stavebních úpravách můžeme zvýšit rychlost tramvají, ale zároveň o první úsek v blízkosti obydlené části města. Proto trať doplňujeme i o nízkou protihlukovou stěnu s vegetací. Doprava bude v tomto úseku rychlejší a trať, díky květinám, s trochou nadsázky i voňavější,“ uvádí generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

Nové tyrkysové tramvaje DPO mohou jezdit vyšší rychlostí, až 80 km/h, na čtyřech úsecích: Nová Ves Vodárna - Svinovské mosty, Důl Zárubek - Hranečník, Kolonie Jeremenko - Dolní Vítkovice a nově Josefa Kotase - Václava Jiřikovského.

Martin Bednář, starosta městského obvodu Jih, komentuje: „MHD je velmi důležitá i pro všechny Jižany. Věřím, že využívání spojů bude dál růst a tratě budou zlepšovat i veřejný prostor, neboť se připravuje navazující projekt na estetizaci přilehlého pásu v daném úseku. Blíží se také modernizace zastávkových přístřešků pro autobusovou dopravu u nás na Jihu. DPO jede!“

Jan Dohnal, náměstek primátora pro dopravu, dodává: „Současně byla na podzim zahájena i investice města do ozelenění kolejí v úseku od zastávky ÚMOb Jih po křížení s ul. Provaznickou. Trať byla za běžného provozu pokryta rozchodníky, podobně jako to obyvatelé Jihu znají například z ul. Dr. Martínka. Věříme, že tyto změny obyvatelé i cestující ocení.“

Od 11. prosince 2022 také platí nový tarif DPO. Dochází i k úpravě tras a jízdních řádů. Zpět se například vrací autobusové linky po ukončení výluk na ul. Frýdecká a Valchařská. Více podrobností.