V 17. ročníku soutěže získal dopravce speciální ocenění za mimořádný přínos z hlediska ekologizace veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji, a to za modernizaci tramvajové tratě na ulici Opavská v Ostravě-Porubě. V místě byly vyměněny tramvajové koleje za moderní systém pevné jízdní dráhy, který zajišťuje snížení hluku a vibrací z tramvajového provozu.

O soutěži

Soutěž Stavba Moravskoslezského kraje si našla své adekvátní místo v prezentaci stavebních firem, projektantů, inženýrů, architektů, stavitelů, zhotovitelů či investorů staveb a stala se významným vyústěním stavebních realizací a projektů realizovaných na území kraje. Vyhlašovateli této prestižní soutěže je Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů, pobočka Ostrava a Moravskoslezský kraj.

Více na: stavbamsk.cz

foto