Téměř čtyři desítky účastníků z nejrůznějších firem celé republiky se zúčastnily druhého ročníku akce Otevřené setkání Dopravního podniku Ostrava (DPO) s dodavateli. Cílem setkání, které proběhlo 14. listopadu 2023 v hotelu Mercure v centru Ostravy, bylo vyjádřit a deklarovat otevřenost a transparentnost průběhu veřejných zakázek organizovaných dopravcem.

Součástí otevřeného setkání byla série přednášek a moderovaná diskuze za účasti ředitele nákupu a investic DPO Michala Otavy. Tématem byl například otevřený přístup v oblasti nákupů dle zákona o veřejných zakázkách, jeho aktualizace nebo představení hlavních aspektů interního systému nákupů DPO. Hostem akce byl i náměstek primátora pro resort investice a doprava Břetislav Riger, nebo Matúš Holubkovič z advokátní kanceláře Havel & Partners.

„Chceme deklarovat, že naše výběrová řízení jsou otevřená pro každého. Stojíme o to, aby o naše zakázky usilovalo co nejvíce subjektů za spravedlivých podmínek. Zpětnou vazbu od dodavatelů vnímáme jako cenný přínos, proto součástí akce byla i otevřená diskuze s dodavateli,“ uvádí Michal Otava, ředitel nákupu a investic DPO a dodává: „Otevřené setkání s dodavateli je součástí celé série opatření, kterými transparentnost deklarujeme. Za sebou už máme digitalizaci výběrových řízení, spolupráci s administrátory z řad renomovaných advokátních kanceláří, jejichž právníci jsou členy České advokátní komory, nebo neustálé zdokonalovaní vnitřních kontrolních a kompetenčních procesů.“

Břetislav Riger, náměstek primátora pro dopravu a investice doplňuje: „Oceňujeme, že dopravní podnik tímto způsobem dokazuje otevřenost a transparentnost. Jedině transparentní DPO může být spolehlivým partnerem města Ostravy. Vnímáme to jako krok posilující vzájemnou důvěru.“

Otevřené setkání chce dopravce pořádat pravidelně. Další plánuje na podzim 2024.

foto
foto
foto
foto
foto
foto