1 364 zkontrolovaných cestujících v celkem 46 spojích, a z toho 154 vyloučených pasažérů za nedodržování přepravních podmínek. To jsou výsledky kontrolní bezpečnostní akce asistentů přepravy Dopravního podniku Ostrava (DPO) a strážníků Městské policie Ostrava (MPO), která proběhla v noci z pátku 23. února na sobotu 24. února 2024. Noční akce probíhala na autobusových linkách v Ostravě-Jihu a tramvajových linkách v centru města.

Konkrétně se jedenáct asistentů přepravy a šest strážníků orientovalo na úseky Hrabová,PZ jih – Hrabůvka,Poliklinika a Hlavní nádraží – Krajský úřad – Don Bosco.

„Jde už o druhou letošní noční bezpečnostní akci, kdy asistenti vyrazili do terénu nad rámec běžných směn. Spolu s kamerami ve vozech, které v řádu týdnů budeme mít instalovány ve všech vozech, kromě těch s plánovaným vyřazením, považujeme tyto kroky za klíčové v oblasti zvyšování bezpečnosti. To i podle našich průzkumů právě cestující oceňují,“ uvádí Daniel Morys, předseda představenstva a generální ředitel DPO a dodává: „Nejčastějším důvodem pro vyloučení z přepravy byla jízda bez platného jízdního dokladu, v několika případech šlo o vyloučení za obtěžující jízdu pod vlivem alkoholu.“

„I v letošním roce budeme ve společných akcích s Dopravním podnikem pokračovat. Ze zpětné vazby od cestujících víme, že tyto společné akce i naše přítomnost v prostředcích MHD zvyšuje jejich pocit bezpečí,“ dodává ředitel Městské policie Ostrava Miroslav Plaček

„Naším cílem je, aby se bezpečnostní týmy asistentů a strážníků zaměřovaly po celý rok i při mimořádných kontrolách na nejrůznější části Ostravy. Loni proběhlo napříč městem celkem osm nočních bezpečnostních akcí, a k tomu navíc dvě týdenní. Vícedenní akce jsou v plánu i letos. První proběhne na jaře,“ dodává Břetislav Riger, náměstek pro dopravu.

Asistenti přepravy zvyšují kvalitu přepravy cestujících, zejména přispívají k bezpečí a pořádku ve vozidlech, informují, pomáhají cestujícím, a to třeba i s nákupem jízdného, nepokutují. V DPO fungují sedmým rokem.

foto

Foto ke stažení