Změny v dopravě

Colors: Red Color

S platností od 1. června 2019 do 29. září 2019 bude na autobusové lince č. 97 zaveden sezónní víkendový provoz k ZOO. Víkendové spoje linky č. 97 budou po uvedenou dobu zajišťovat dopravu na trase spojující terminál Hranečník a Zoologickou zahradu Ostrava.

S platností od 3. března 2019 dochází ke změnám jízdních řádů na tramvajových, autobusových a trolejbusových linkách Dopravního podniku Ostrava. Na vybraných linkách byly upraveny jízdní doby mezi zastávkami. Na linkách č. 6, 9, 10, 15, 101, 102 a 106 dochází k rozšíření nebo úpravě rozsahu přepravní špičky.