Změny v dopravě

Colors: Red Color

S platností od neděle 12. prosince 2021 dochází k úpravě jízdních řádů tramvajových, autobusových a trolejbusových linek Dopravního podniku Ostrava (DPO). K uvedenému datu budou na území města Ostravy ukončeny výluky na ul. Hlučínské a v sadu Boženy Němcové, v Plesné bude ukončena rekonstrukce kanalizace. V Krásném Poli bude nově většina zastávek provozována v režimu „na znamení“. Dále, na vybraných linkách budou upraveny časové polohy spojů a u necelé desítky zastávek dojde k přejmenování jejich názvů.

S platností od pondělí 15. listopadu 2021 dochází k úpravě jízdních řádů autobusových a trolejbusových linek Dopravního podniku Ostrava, na kterých končí dlouhodobé výluky spojené s opravou komunikací na ul. Hlučínské a na ul. Čapkově. Linky č. 24, 29, 30, 32, 33, 34, 52, 56, 66, 67, 68, 71 a 101 jedoucí doposud po odklonových trasách se tímto vrací do svých původních tras.

S platností od středy 1. září 2021 dochází k úpravě jízdních řádů tramvajových, autobusových a trolejbusových linek Dopravního podniku Ostrava. Na vybraných linkách budou upraveny časové polohy spojů. U linek č. 46 a 76 dojde k prodloužení vedení tras. Linka č. 53 bude zrušena a nahrazena linkou č. 59.
Dále, s ohledem na probíhající a plánované výluky, jsou, resp. budou upraveny trasy odkloněných linek. K nejvýznamnějším bude patřit omezení provozu na ul. Hlučínské z důvodu modernizace tramvajové trati, a to včetně zastávek Důl Odra.