S platností od úterý 20. srpna 2019 (06:30 h) do odvolání, z důvodu pokračujících oprav Svinovských mostů, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek obsluhující zastávky Svinov mosty h.z. Stanoviště pro BUS budou dočasně přemístěna na provizorní zastávky.

Přemístěné stanoviště

  • Svinov mosty h.z. - stanoviště pro BUS (směr Poruba)
    se přemísťují na provizorní zastávku, na nezastřešovou část nástupiště, dopředu za běžně používané nástupiště.
  • Svinov mosty h.z. - stanoviště pro BUS (směr centrum)
    se přemísťují na provizorní zastávku, na nezastřešovou část nástupiště, dozadu před běžně používané nástupiště.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.