S platností od neděle 1. března 2020, k termínu celostátních změn jízdních řádů, dochází k úpravě jízdních řádů tramvajových, autobusových a trolejbusových linek Dopravního podniku Ostrava. Ke změně trasy dochází u linek č. 8, 11, 17 a 113. U linek č. 3 a 11, 5 a 8 se zavádí vzájemné přejezdy mezi linkami bez nutnosti přestupu. Linka č. 9 se plně nahrazuje linkou č. 8. Nově se zavádí linka č. 78 spojující Porubu a průmyslovou zónu v Hrabové.

 

Schéma tramvajové dopravy

Platnost od 1. března 2020

  Schéma / Plan: PDF 

Schéma trolejbusové dopravy

Platnost od 1. března 2020

  Schéma / Plan: PDF 

Přehled změn

  Linka č. 3
 • V pracovní dny mimo přepravní špičku a o víkendech spoje vedené z Dubiny pokračují ze zastávky Mariánské náměstí dále jako linka č. 11 na konečnou zastávku Zábřeh.
  Linka č. 5
 • Vybrané spoje ve směru z / do Zátiší (především o víkendech) s přejezdem na linku / z linky č. 8 bez nutnosti přestupu.
 • Vybrané ranní spoje ve směru do Zátiší (nájezdy z vozovny) nově navíc obsluhují zastávky Rektorát VŠB, Hlavní třída a Fakultní nemocnice.
  Linka č. 8
 • Interval spojů v pracovní dny ve špičce posílen na 4 až 5 minut, večer a o víkendech na 10 minut.
 • Vybrané spoje ve směru z / do centra (především o víkendech) s přejezdem na linku / z linku č. 5 bez nutnosti přestupu.
 • Denní spoje vedeny z Poruby,Vřesinské střídavě na dvě konečné zastávky: Hlavní nádraží nebo Přívoz,Hlučínská.
    Podrobněji k lince 8+ 
  Linka č. 9
 • Plně nahrazena linkou č. 8 včetně nočních spojů.
  Linka č. 11
 • Změna trasy linky: Zábřeh - Mor. Ostrava,Plynárny a zpět.
  Linka neobsluhuje zastávky Křižíkova, Muglinovská, Sad B.Němcové, Důl Odra a Přívoz,Hlučínská.
 • V pracovní dny mimo přepravní špičku a o víkendech spoje vedené ze Zábřehu pokračují ze zastávky Hulváky dále jako linka č. 3 na konečnou zastávku Dubina.
  Linka č. 17
 • Změna trasy linky: Dubina - Poruba,vozovna a zpět.
  Linka neobsluhuje zastávky Rektorát VŠB, Hlavní třída, Fakultní nemocnice a Poruba,Vřesinská.
  Linka č. 20
 • V provozu od 10. února 2020 do 15. května 2020.
  Linky č. 26 a 27
 • Upraveny časové polohy vybraných ranních spojů pro lepší přestup cestujících mezi linkami na zastávce Stará Bělá,křiž.
  Linka č. 38
 • Večerní spoje již nebudou zajíždět na zastávku Lihovarská.
  Linky č. 40, 90, 104, 105, 111 a 112
 • Upraveny časové polohy vybraných spojů.
  Linka č. 48
 • Dopolední spoje končící na zastávce Hrabová,Tesco prodlouženy na konečnou zastávku Hrabová,PZ sever.
  Linka č. 49
 • Vybrané noční spoje z / do Michálkovic nahrazeny linkou č. 113 s nově upravenou trasou.
  Linka č. 78
 • Nově zavedená autobusová linka spojující Porubu a průmyslovou zónu v Hrabové jedoucí v trase Poruba,Opavská – Duha – Fakultní nemocnice – Hrabůvka,Benzina – Hrabová,PZ jih.
  Linka č. 113
 • Změna trasy linky: Koblov - Michálkovice a zpět.
  Linka neobsluhuje zastávky Stadion Bazaly, Jaklovecká, Dolina, Parcelní a Důl Heřmanice.
 • V úseku zastávek Nám.J.Gagarina - Revírní br. pokladna je linka nově vedena přes zastávky Kamenec, Bazaly a Všehrdův sad.
 • Linka dále nově obsluhuje úsek zastávek Chrustova - Briketářská - Michálkovice.
  Změna v obsluhování stanovišť zastávky Most M.Sýkory
 • Od 1. března 2020 se ruší stanoviště č. 3 na Sokolské třídě.
 • Noční linky č. 71, 111, 112 a 113 budou ve směrech Husův sad / Nová radnice zastavovat na stanovišti č. 2 na ul. 28. října.
    Zastávka / Stop: PDF   JPG 
  Změna názvu zastávky
 • Hotel.dům Hlubina mění název na Náměstí Ostrava-Jih.

Aktuálně platné jízdní řády

Autobusy  Tramvaje  Trolejbusy