S platností od neděle 6. března 2022 dochází k úpravě jízdních řádů autobusových linek Dopravního podniku Ostrava (DPO). Na vybraných linkách budou upraveny časové polohy spojů, i s ohledem na zahájení výluky v Polance. Dále se mění obsluhování zastávek Lihovarská a Keramická. A v režimu „na znamení“ bude nově zastávka Františkov.

Přehled změn

 • Na linkách č. 26, 29, 30, 38, 44, 46, 49, 64, 68 a 99
  budou upraveny časové polohy spojů.
 • Na linkách č. 46 a 76
  budou upraveny trasy a jízdní řády z důvodu zahájení výluky v Polance.
 • Linka č. 59B
  nebude z důvodu výluky v Polance a pro duplicitu trasy provozována.
 • Zastávka Lihovarská
  nebude již obsluhována linkou č. 29 a u linky č. 38 bude obsluhování této zastávky omezeno.
 • Zastávka Keramická
  bude nově obsluhována linkou č. 49.
 • Zastávky U Dluhoše a Skotnice
  nebudou dočasně obsluhovány z důvodu výluky v Polance.

Jízdní řády

 • UPOZORNĚNÍ: V důsledku preventivních opatření v boji proti koronaviru dochází průběžně ke změnám v organizaci MHD. Aktuální informace sledujte na www.dpo.cz/koronavirus. Děkujeme za pochopení.

Nové zastávky v režimu „na znamení“

 • Nové zastávky v režimu „na znamení“:
  Františkov
 • Označení zastávek v režimu „na znamení“
  Zastávky v režimu „na znamení“ se v jízdním řádu označují poznámkou (x) a na zastávkových označnících červeným textem ZASTÁVKA NA ZNAMENÍ.
 • Postup při čekání na vozidlo MHD na zastávce v režimu „na znamení“
  Stůjte viditelně v prostoru nástupiště zastávky, nejlépe u označníku zastávky.
  Vozidlo MHD obslouží zastávku, která je v režimu „na znamení“, pokud:
  1) v prostoru nástupiště zastávky se viditelně nachází alespoň jedna osoba, nebo
  2) v zastávce stojí již jiné vozidlo MHD.
 • Postup před příjezdem do zastávky v režimu „na znamení“
  Jedete-li vozidlem MHD a chcete vystoupit na zastávce, která je v režimu „na znamení“, musíte svůj požadavek signalizovat řidiči vozidla MHD, a to s dostatečným předstihem stisknutím jednoho z tlačítek uvnitř vozu: "OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ", "ZNAMENÍ K ŘIDIČI" nebo "STOP" (stiskněte 1x dlouze).

Výluky na linkách DPO

 • Výluka na linkách č. 46, 59B a 76
  Od neděle 6. března 2022 (00:00 h) do neděle 17. dubna 2022 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce ul. 1. května v Polance v úseku zastávek Polanka,střed – Polanka, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 46, 59B a 76. Linky č. 46 a 76 budou odkloněny přes Klimkovice,Viola, navíc budou mezi sebou vzájemně přejíždět (dle poznámek v jízdním řádu). Linka č. 59B bude zrušena pro duplicitu trasy.
    Podrobněji... 
 • Výluka na linkách č. 50 a 55
  Od soboty 6. listopadu 2021 (00:00 h) do odvolání, z důvodu rekonstrukce kanalizace a úplné uzávěry ul. Mitrovické v Nové Bělé (v úseku od ul. Krmelínské po ul. Hrabovskou), dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 50 a 55. Do Mitrovic a zpět bude zavedena kyvadlová doprava linkou X55 s přestupem cestujících na zastávce Žižkovská (na ul. Na Rovince).
    Podrobněji... 
 • Výluka na lince č. 59
  Od středy 1. září 2021 (00:00 h) do odvolání, z důvodu rekonstrukce silnice mezi Starou Bělou a Polankou, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 59, která bude rozdělena na dvě části: 59A a 59B.
    Podrobněji... 
 • Výluka na linkách č. 50 a 99
  Od pondělí 14. června 2021 (00:00 h) do odvolání, z důvodu výstavby parkovacího domu u Městské nemocnice, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 50 a 99. Linka č. 50 bude prodloužena na zastávku Porážková a okružní linka č. 99 bude vedena odklonem po místních komunikacích přes provizorní zastávku Městská nemocnice (na ul. Hornopolní).
    Podrobněji... 

 


Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.