S platností od 10. prosince 2023 dochází na linkách Dopravního podniku Ostrava ke změnám jízdních řádů všech tramvajových linek a autobusové linky č. 56.

Přehled změn:

  • jsou upraveny jízdní doby ve vybraných úsecích tramvajových linek.
  • tramvajové linky 7, 11 a 17 budou ve směru z Poruby obsluhovat i zastávku Nová Ves,vodárna na ulici Plzeňské.
  • jednosměrná zastávka Hlučín,Petra Bezruče má nový název: Hlučín,Poliklinika a je přmístěna cca 270 m vpřed (blíž k areálu polikliniky).

Jízdní řády tramvajových linek platné od 10. prosince 2023

  1     2     3     4     5     6     7     8    10   11   12   14   15   17   18   19 

Jízdní řád linky 56 platný od 10. prosince 2023

 56