Bezplatně se přepravují:

 • děti do dovršení 6 let,
 • strážníci a asistenti prevence kriminality Městské policie Ostrava (v tarifní oblasti MĚSTO Ostrava),
 • policisté České republiky ve služebním stejnokroji na základě ustanovení § 42 odst. (5) Zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky v platném znění,
 • zaměstnanci Statutárního města Ostrava z Magistrátu města Ostravy a Úřadů městských obvodů při výkonu jejich pracovní činnosti na základě čipových karet vydanými Magistrátem města Ostrava, případně městskými obvody v době od 8:00 do 16:00 hod. ve spojích Dopravního podniku Ostrava a.s. a v tarifní oblasti MĚSTO Ostrava.
 • držitelé průkazu ZTP, 1
 • držitelé průkazu ZTP/P (i s vozíkem pro invalidy) včetně průvodce (osoba nebo pes)*),
 • kočárek s dítětem do dovršení 6 let věku (případně s více dětmi do dovršení 6 let věku), resp. sáně s dítětem do dovršení 6 let věku,
 • zavazadlo do rozměru 30 x 40 x 60 cm, předmět tvaru válce do délky 150 cm a průměru 10 cm, předmět tvaru desky do rozměru 5 x 80 x 100 cm, taška na kolečkách do rozměru 30 x 40 x 60 cm, přičemž tyto hodnoty nesmějí být překročeny ani jedním rozměrem,
 • zvířata ve schráně s nepropustným dnem do rozměru schrány 30 x 40 x 60 cm,
 • jedna ocelová láhev s kapalným topným plynem do hmotnosti 2 kg,
 • jeden pár lyží s holemi,
 • jeden snowboard,
 • jeden smuteční věnec
 • cestující na linkách označených symbolem „Z“ doplněným číselným údajem.
 • chodítka, resp. rolátory, které využívají občané v rámci své mobility (tzn. osoby, které z důvodu snížené mobility využívají tuto zdravotní pomůcku jako stabilní oporu k chůzi).

Poznámky:
1  Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, kteří chtějí využívat výhody elektronické peněženky (např. dokupované elektronické jízdné) si musí zažádat o vydání ODISky, na které jim bude v prodejnách jízdních dokladů po předložení uvedeného průkazu nahrán 365denní celosíťový kupón s nulovou cenou.