ceník vybraných jízdenek platný od 11. prosince 2022

 Ceny jízdného platné od 10. prosince 2023 

Nepřenosné jízdenky

 • Region
  jednotlivá zóna
 • e-shop* / prodejna 
 • 135/155 Kč30denní
 • 364/419 Kč90denní
 • 607/698 Kč5měsíční 3
 • XXL (okolí Ostravy)
  jednotlivá zóna
 • e-shop* / prodejna 
 • 135/155 Kč30denní
 • 364/419 Kč90denní
 • 607/698 Kč5měsíční 3
 • MĚSTO OSTRAVA
  ostravská zóna 1
 • e-shop / prodejna 
 • 187/237 Kč30denní BONUS
 • 553/603 Kč5měsíční 3
 • 1 106/1 156 Kč12měsíční
 • OSTRAVA XXL
  zóna 2
 • e-shop* / prodejna 
 • 322/392 Kč30denní BONUS
 • 851/956 Kč90denní
 • 1 160/1 301 Kč5měsíční 3
 • 2 305/2 535 Kč12měsíční
 • ODIS
  síťová 2
 • e-shop* / prodejna 
 • 900/1 035 Kč30denní
 • 2 429/2 794 Kč90denní
 • 4 049/4 657 Kč5měsíční 3
 •   Mapa tarifních zón: PDF 

  Poznámky:
  *  cena při zakoupení v e-shopu nebo v jízdenkomatu Dopravního podniku Ostrava.
  2  přesahuje-li jakákoli kombinace tarifních zón počet 6 tarifních zón, jedná se již o síťovou jízdenku.
  3   Platná pouze pro období únor - červen 2023, poté již nebude v prodeji.

  BONUS Bonusový program 10+2

  U všech kategorií 30denních nepřenosných jízdenek oceňujeme věrnost. Pokud si zakoupíte deset 30denních kupónů v řadě za sebou k pro tarifní zónu 1 nebo 2, získáte následující 2 měsíce ZDARMA.
  Podmínky bonusového programu

  Zlevněné jízdenky pro děti ve věku od 6 do dovršení 15 let lze zakoupit jen na ODISku.

  Dlouhodobé časové jízdenky pro děti od 6 let do dovršení 15 let věku platí i po dobu školních prázdnin.
  5měsíční nepřenosná dlouhodobá časová jízdenka platí pro období září – leden a únor – červen.
  12měsíční nepřenosná dlouhodobá časová jízdenka platí od 1. 9. do 31. 8.následujícího roku.

  Dlohodobá jízdenka na ODISce

  je bezkontaktní čipová karta vzájemně uznávaná dopravci v ODIS – podrobnosti naleznete v e-shopu

  Pro vystavení ODISky potřebujete:

  • rodný list, popř. jiný doklad umožňující ověření osobních údajů (průkaz pojištěnce, občanský průkaz rodičů)
  • originál fotografie formátu 3,5 x 4,5 cm odpovídající současné podobě držitele, který není poškozen.

  UPOZORNĚNÍ

  Platnost slevy z jízdného bude uznávána do dovršení věku 15 let. V případě, že během platnosti objednávané dlouhodobé časové jízdenky dítě dovrší 15 let věku, je možné zakoupit pouze takovou dlouhodobou časovou jízdenku, jejíž platnost nepřesáhne platnost profilu ODISky o více než 29 dnů.