ceník vybraných jízdenek platný od 1. ledna 2021

Tarif ODIS 2021:  Výňatek platný k 1. 1. 2021 

Všechny zakoupené dlouhodobé časové jízdenky pro zóny č. 77 a 78 zůstávají platné po celé období, na které byly pořízeny.

Nepřenosné jízdenky

 • Region
  jednotlivá zóna
 • e-shop* / prodejna 
 • 60/63 Kč30denní
 • 162/170 Kč90denní
 • 270/283 Kč5měsíční
 • XXL (okolí Ostravy)
  jednotlivá zóna
 • e-shop* / prodejna 
 • 60/63 Kč30denní
 • 162/170 Kč90denní
 • 270/283 Kč5měsíční
 • MĚSTO OSTRAVA
  ostravská zóna 1
 • e-shop / prodejna 
 • 187/237 Kč30denní
 • 487/537 Kč90denní
 • 553/603 Kč5měsíční
 • 1 106/1 156 Kč12měsíční
 • OSTRAVA XXL
  zóna 2
 • e-shop* / prodejna 
 • 247/300 Kč30denní
 • 649/707 Kč90denní
 • 823/886 Kč5měsíční
 • 1 676/1 754 Kč12měsíční
 • ODIS
  síťová 2
 • e-shop* / prodejna 
 • 615/645 Kč30denní
 • 1 660/1 741 Kč90denní
 • 2 767/2 902 Kč5měsíční
 •   Mapa tarifních zón: PDF 

  Poznámky:
  *  cena při zakoupení v e-shopu nebo v jízdenkomatu Dopravního podniku Ostrava.
  2  přesahuje-li jakákoli kombinace tarifních zón počet 10 tarifních zón, jedná se již o síťovou jízdenku.

  Zlevněné jízdenky pro děti ve věku od 6 do dovršení 15 let lze zakoupit jen na ODISku.

  Dlouhodobé časové jízdenky pro děti od 6 let do dovršení 15 let věku platí i po dobu školních prázdnin.
  5měsíční nepřenosná dlouhodobá časová jízdenka platí pro období září – leden a únor – červen.
  12měsíční nepřenosná dlouhodobá časová jízdenka platí od 1. 9. do 31. 8.následujícího roku.

  Dlohodobá jízdenka na ODISce

  je bezkontaktní čipová karta vzájemně uznávaná dopravci v ODIS – podrobnosti naleznete v e-shopu

  Pro vystavení ODISky potřebujete:

  • rodný list, popř. jiný doklad umožňující ověření osobních údajů (průkaz pojištěnce, občanský průkaz rodičů)
  • originál fotografie formátu 3,5 x 4,5 cm odpovídající současné podobě držitele, který není poškozen.

  UPOZORNĚNÍ

  Platnost slevy z jízdného bude uznávána do dovršení věku 15 let. V případě, že během platnosti objednávané dlouhodobé časové jízdenky dítě dovrší 15 let věku, je možné zakoupit pouze takovou dlouhodobou časovou jízdenku, jejíž platnost nepřesáhne platnost profilu ODISky o více než 29 dnů.