ceník vybraných jízdenek platný od 1. ledna 2021

Tarif ODIS 2021:  Výňatek platný k 1. 1. 2021 

Všechny zakoupené dlouhodobé časové jízdenky pro zóny č. 77 a 78 zůstávají platné po celé období, na které byly pořízeny.

Nepřenosné jízdenky

 • Region
  jednotlivá zóna
 • e-shop* / prodejna 
 • 180/189 Kč30denní
 • 486/510 Kč90denní
 • XXL (okolí Ostravy)
  jednotlivá zóna 1
 • e-shop* / prodejna 
 • 180/189 Kč30denní
 • 486/510 Kč90denní
 • MĚSTO OSTRAVA
  ostravská zóna 1 1
 • e-shop* / prodejna 
 • 250/300 Kč30denní
 • 675/725 Kč90denní
 • OSTRAVA XXL
  zóna 2 1
 • e-shop* / prodejna 
 • 430/489 Kč30denní
 • 1 161/1 235 Kč90denní
 • ODIS
  síťová 2
 • e-shop* / prodejna 
 • 1 845/1 937 Kč30denní
 • 4 981/5 229 Kč90denní
 •   Mapa tarifních zón: PDF 

  Poznámky:
  *  cena při zakoupení v e-shopu nebo v jízdenkomatu Dopravního podniku Ostrava.
  1  lze nahrát také na bezkontaktní bankovní platební kartu, platí pouze ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava.
  2  přesahuje-li jakákoli kombinace tarifních zón počet 10 tarifních zón, jedná se již o síťovou jízdenku.

  Dlohodobá jízdenka na ODISce

  ODISka je bezkontaktní čipová karta vzájemně uznávaná dopravci v ODIS – podrobnosti naleznete v e-shopu

  Od 1. ledna 2016 je na všech linkách Dopravního podniku Ostrava a.s.v tarifní oblasti MĚSTO Ostrava (tarifní zóna 1) zavedena bezplatná přeprava cestujících starších 65 let.

  Jízdním dokladem pro cestující narozené po 1. 1. 1946 je ODISka nebo bezkontaktní platební karta s nahraným 365denní nulovým kuponem.

  U cestujících narozených před 1. 1. 1946 je jízdním dokladem platný osobní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas) vydaný příslušným správním úřadem, ODISka nebo bezkontaktní platební karta s nahraným 365denním nulovým kuponem.

  Bezplatná přeprava neplatí ve vlacích Českých drah a.s. a RegioJet a.s.

  Zlevněná jízdenka starobním důchodcům a poživatelům vdovských (vdoveckých) důchodů

  Jízdním dokladem je ODISka nebo bezkontaktní platební karta s nahranou platnou nepřenosnou jízdenkou.

  Zlevněný profil ODISky bude nastaven po předložení:

  • platného osobního dokladu vydaného příslušným správním úřadem,
  • potvrzení o pobírání starobního (vdovského, vdoveckého) důchodu (z pošty, peněžního ústavu apod.),
  • nastavení zlevněného profilu je zatíženo manipulačním poplatkem dle platného ceníku

  Žadatelé o důchod, kterým byl důchod přiznán, ale dosud jej nepobírají, předloží potvrzení o uplatnění žádosti o přiznání důchodu ze správy sociálního zabezpečení.

  Zlevněná jízdenka invalidním důchodcům pro invaliditu III. stupně

  Jízdním dokladem je ODISka nebo bezkontaktní platební karta s nahranou platnou nepřenosnou jízdenkou.

  Zlevněný profil ODISky bude nastaven po předložení:

  • platného osobního dokladu vydaného příslušným správním úřadem,
  • potvrzení o pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně ze správy sociálního zabezpečení (možno také předložit potvrzení z pošty nebo peněžního ústavu),
  • nastavení zlevněného profilu je zatíženo manipulačním poplatkem dle platného ceníku