ceník vybraných jízdenek platný od 3. března 2024

 tarif ODIS 2024 

Obsah:

Pokud se chce cestující odbavit z elektronické peněženky (EP) 1 ODISky a Kreditní jízdenky nebo zakoupit elektronickou jízdenku bezkontaktní platební kartou (BPK) musí při každém nástupu do vozidla přiložit kartu (ODISku, resp. bezkontaktní platební kartu) ke čtečce odbavovacího terminálu, provést check-in.

V případě, že cestující nebude přestupovat do dalšího spoje a zároveň jeho cesta není delší než 10 minut jízdy, musí pro vyhodnocení nepřestupní jízdenky svou jízdu ukončit při výstupu z vozidla přiložením ODISky k terminálu tzv. check-out. Cestujícímu bude jízda ukončena a do EP bude vrácen rozdíl ceny elektronické nepřestupní jízdenky a elektronické přestupní jízdenky. Toto neplatí v případě dokupovaného elektronického jízdného.

Jízdenky pořízené prostřednictvím bezkontaktní platební karty (BPK) nebo Kreditní jízdenky jsou platné pouze ve spojích Dopravního podniku Ostrava a.s. a nevztahuje se na ně základní sazba 2.

ODISka – jízdenky z elektronické peněženky 1

 • Obyčejné jízdenky
  nepřestupní/přestupní čas
 • 23 KčElektronická nepřestupní/3
 • 30 KčElektronická přestupní/ do 60 minut
 • 10 KčZákladní sazba/ – 2
 • Zlevněné jízdenky 4
  nepřestupní/přestupní čas
 • 11 KčElektronická nepřestupní/3
 • 15 KčElektronická přestupní/ do 60 minut
 • 5 KčZákladní sazba/ – 2
 •   Mapa tarifních zón: PDF 

  Poznámky:
  1  elektronická peněženka (EP) je stav elektronických peněz zaznamenaných v paměti ODISky nebo Kreditní jízdenky
  2  základní sazba je jednou ze dvou složek ceny jednotlivé jízdenky dle Tarifu ODIS a je uplatňována při zvýhodněném přestupu mezi tarifní oblastí Region a Ostrava XXL
  3  doba jízdy nepřestupní elektronické jízdenky nesmí přesáhnout čas 10 minut od prvního přiložení k odbavovacímu terminálu
  4  platí pro přepravu dětí od 6 let do dovršení 15 let věku.

  Přestup

  S elektronickou přestupní jízdenkou můžete přestupovat na různé linky a spoje v tarifní oblasti Ostrava XXL (zóna 2). V případě jízdenky pořízené z elektronické peněženky (EP) 2 ODISky můžete přestupovat také na linky příměstské dopravy. Při přestupu je nutné ve voze, do kterého přestupujete přiložit kartu k terminálu (provést check-in).

  Pokud přestoupíte do 60 minut od prvního označení (check-in) v tarifní oblasti Ostrava XXL (zóna 2), nebude po přestoupení evidováno či strženo žádné další jízdné.

  Jestliže přestoupíte „z“ nebo „do“ tarifní oblasti Region (příměstská doprava) s jízdenkou zakoupenou prostřednictvím elektronické peněženky ODISky do 60 minut od prvotního provedení check-in bude vám následném přestupu a provedení check-in odečteno zvýhodněné jízdné bez základní sazby 2.

  Pokud za zúčtovací období (od 3:00 h do 2:59 h následujícího dne) zaplatíte z bezkontaktní platební karty nebo Kreditní jízdenky více jízd jejichž součet přesáhne cenu 24hodinové jízdenky, bude vám účtována pouze cena 24hodinové jízdenky.

  Stanovený čas pro zvýhodněný přestup

  1. Přestup v rámci MHD:
   do 60 minut od prvotního provedení check-in.

  Stanovený čas pro zvýhodněný přestup pro ODISku

  1. Přestup v rámci MHD:
   do 60 minut od prvotního provedení check-in.
  2. Přestup z MHD do tarifní oblasti Region:
   do 60 minut od prvotního provedení check-in.
  3. Přestup z tarifní oblasti Region do MHD:
   60 minut od předpokládaného času příjezdu do nahlášené cílové zastávky z tarifní oblasti Region (podle jízdního řádu).

  ODISka – dokupované jízdenky z elektronické peněženky

  Ze své ODISky můžete dokoupit elektronickou 60minutovou jízdenku pro spolucestujícího, psa, zavazadlo nebo kolo. Podmínkou je mít na ODISce platný vlastní jízdní doklad: elektronický kupon nebo elektronickou jízdenku.

  • Po dobu platnosti dokupované elektronické jízdenky pro spolucestující není možné zakoupit další dokupované elektronické jízdenky.
  • Můžete dokoupit maximálně 3 různé druhy a maximálně 15 ks jízdenek z každého druhu.
 • 60minutová dokupovaná jízdenka
 • 30 KčObyčejná
 • 15 KčZlevněná 5
 •   Mapa tarifních zón: PDF 

  Poznámky:
  5  platí pouze pro přepravu dětí od 6 let do dovršení 15 let věku a pro přepravu psů, zavazadel a kol.

  ODISka – jízdenky XXL z elektronické peněženky

  Jízdenky pro cestujících od 6 let do dovršení 26 let věku, občanů starších 65 let věku a invalidní důchodce III. stupně se slevou v tarifní oblasti XXL.

  Jízdenky jsou platné pouze v tarifní oblasti XXL (zóna 2).

 • Zlevněné XXL jízdenky 6
  nepřestupní/přestupní čas
 • 11 KčElektronická nepřestupní/3
 • 15 KčElektronická přestupní/ do 60 minut
 • 5 KčZákladní sazba/ – 2
 •   Mapa tarifních zón: PDF 

  Poznámky:
  2  základní sazba je jednou ze dvou složek ceny jednotlivé jízdenky dle Tarifu ODIS a je uplatňována při zvýhodněném přestupu mezi tarifní oblastí Region a Ostrava XXL
  3  doba jízdy nepřestupní elektronické jízdenky nesmí přesáhnout čas 10 minut od prvního přiložení k odbavovacímu terminálu
  6  platí pro přepravu cestujících od 6 let do dovršení 26 let věku, invalidních důchodců III. stupně a občanů starších 65 let věku, a to pouze v tarifní oblasti XXL

  Aplikace MojeDPO – elektronické jízdenky

 • Obyčejné jízdenky
 • 23 Kč10minutová
 • 30 Kč60minutová
 • 50 Kč60minutová dárcovská
 • 100 Kč24hodinová
 • 200 Kč24hodinová skupinová 3
 • 400 Kč24hodinová školní skupinové4
 • 250 Kč3denní
 • 428 Kč7denní
 • Zlevněné jízdenky1
 • 11 Kč10minutová 2
 • 15 Kč60minutová
 • 50 Kč60minutová dárcovská
 • 50 Kč24hodinová
 • 200 Kč24hodinová skupinová 3
 • 125 Kč3denní
 • 214 Kč7denní
 • Jízdné za kolo
 • 15 Kč60minutová
 • 50 Kč24hodinová
 • Poznámky:
  1  platí pro přepravu dětí od 6 let do dovršení 15 let věku, pro přepravu psů a zavazadel
  2  platí pouze pro přepravu dětí od 6 let do dovršení 15 let věku a pro přepravu psů
  3  24hodinová skupinová jízdenka platí pro 5 osob
  4  školní skupinová jízdenka platí pro max. 30 dětí od 6 let do dovršení 15 let věku a 2 doprovodné osoby. Jízdenku je možné zakoupit pouze v aplikaci MojeDPO nebo ODISapka a platí pouze ve vozech Dopravního podniku Ostrava.

  Platební karta – elektronická jízdenka

 • Obyčejná jízdenka z platební karty
  nepřestupní/přestupní čas
 • 23 KčElektronická nepřestupní/1
 • 30 KčElektronická přestupní/ do 60 minut 2
 • 10 KčZákladní sazba
 •   Mapa tarifních zón: PDF 

  Poznámky:
  1  doba jízdy nepřestupní elektronické jízdenky nesmí přesáhnout čas 10 minut od prvního přiložení k odbavovacímu terminálu

  Přestup

  • S elektronickou přestupní jízdenkou můžete přestupovat na různé linky a spoje v tarifní oblasti Ostrava XXL (zóna 2)
  • Elektronické jednotlivé jízdenky Ostrava XXL (zóna 2) opravňují majitele BPK k zvýhodněnému přestupu v době do 60 minut od zakoupení jízdenky tzv. check-in. Zvýhodněným přestupem v rámci oblasti Ostrava XXL se rozumí přestup zdarma. Po vypršení nároku na zvýhodněný přestup (po 60 minutách od prvního check-in) bude v MHD po nástupu do vozidla v rámci tarifní oblasti Ostrava XXL (zóna 2) evidováno další jízdné.

  Platební karta – dokupované elektronické jízdenky

  • Prostřednictvím platební karty můžete dokoupit elektronickou jízdenku pro spolucestující, přepravu psů nebo zavazadel.
  • Dokupovaná elektronická jízdenka platí 60 minut a je přestupní.
  • Platí pouze ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava.
  • K platební kartě je možné průběžně pořídit 4 kusy dokupovaných elektronických jízdenek.
 • 60minutová dokupovaná jízdenka
 • 30 KčObyčejná
 • 15 KčZlevněná 5
 • 15 KčKolo
 •   Mapa tarifních zón: PDF 

  Poznámky:
  5  platí pouze pro přepravu dětí od 6 let do dovršení 15 let věku a pro přepravu psů a zavazadel.

  Kreditní jízdenka – jízdenky z elektronické peněženky 1

 • Obyčejné jízdenky
  nepřestupní/přestupní čas
 • 23 KčElektronická nepřestupní/2
 • 30 KčElektronická přestupní/ do 60 minut
 • Zlevněné jízdenky 4
  nepřestupní/přestupní čas
 • 11 KčElektronická nepřestupní/2
 • 15 KčElektronická přestupní/ do 60 minut
 •   Mapa tarifních zón: PDF 

  Poznámky:
  1  elektronická peněženka (EP) je stav elektronických peněz zaznamenaných v paměti ODISky nebo Kreditní jízdenky.
  2  doba jízdy nepřestupní elektronické jízdenky nesmí přesáhnout čas 10 minut od prvního přiložení k odbavovacímu terminálu
  4  pouze pro přepravu dětí od 6 let do dovršení 15 let věku.

  Kreditní jízdenka – dokupované elektronické jízdenky

  • Prostřednictvím Kreditní jízdenky můžete dokoupit elektronickou jízdenku pro spolucestující, přepravu psů nebo zavazadel.
  • Dokupovaná elektronická jízdenka platí 60 minut a je přestupní.
  • Platí pouze ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava.
  • Ke kreditní jízdence je možné průběžně pořídit maximálně 50 ks dokupovaných elektronických jízdenek
 • 60minutová dokupovaná jízdenka
 • 30 KčObyčejná
 • 15 KčZlevněná 5
 • 15 KčKolo
 •   Mapa tarifních zón: PDF 

  Poznámky:
  5  platí pouze pro přepravu dětí od 6 let do dovršení 15 let věku a pro přepravu psů a zavazadel.

  Další informace