ceník platný od 1. dubna 2022

 Tarif ODIS 

Obsah:

Pokud se chce cestující odbavit z elektronické peněženky (EP) 1 ODISky a Kreditní jízdenky nebo zakoupit elektronickou jízdenku bezkontaktní platební kartou (BPK) musí při každém nástupu do vozidla přiložit kartu (ODISku, resp. bezkontaktní platební kartu) ke čtečce odbavovacího terminálu, provést check-in.

Jízdenky pořízené prostřednictvím bezkontaktní platební karty (BPK) nebo Kreditní jízdenky jsou platné pouze ve spojích Dopravního podniku Ostrava a.s. a nevztahuje se na ně základní sazba 2.

ODISka – jízdenky z elektronické peněženky 1

 • Obyčejné jízdenky
  /přestupní čas
 • 18 KčElektronická nepřestupní/ – 3
 • 25 KčElektronická přestupní/ do 45 minut
 • 9 KčZákladní sazba/ – 2
 • Zlevněné jízdenky 4
  /přestupní čas
 • 9 KčElektronická nepřestupní/ – 3
 • 12 KčElektronická přestupní/ do 45 minut
 • 4 KčZákladní sazba/ – 2
 •   Mapa tarifních zón: PDF 

  Poznámky:
  1  elektronická peněženka (EP) je stav elektronických peněz zaznamenaných v paměti ODISky nebo Kreditní jízdenky.
  2  základní sazba je jednou ze dvou složek ceny jednotlivé jízdenky dle Tarifu ODIS a je uplatňována při zvýhodněném přestupu mezi tarifní oblastí Region a Ostrava XXL.
  3  doba jízdy nepřestupní elektronické jízdenky nesmí přesáhnout čas 10 minut od prvotního označení jízdenky.
  4  pouze pro přepravu dětí od 6 let do dovršení 15 let věku.

  ODISka – dokupované jízdenky z elektronické peněženky

  Ze své ODISky můžete dokoupit elektronickou 45minutovou jízdenku pro spolucestujícího, zavazadlo nebo psa. Podmínkou je mít na ODISce platný vlastní jízdní doklad: elektronický kupon nebo elektronickou jízdenku.

  • Po dobu platnosti dokupované elektronické jízdenky pro spolucestující není možné zakoupit další dokupované elektronické jízdenky.
  • Můžete dokoupit maximálně 3 různé druhy a maximálně 15 ks jízdenek z každého druhu.
 • 45minutová dokupovaná jízdenka
 • 25 KčObyčejná
 • 12 KčZlevněná 5
 •   Mapa tarifních zón: PDF 

  Poznámky:
  5  platí pouze pro přepravu dětí od 6 let do dovršení 15 let věku a pro přepravu psů a zavazadel.

  ODISka – jízdenky XXL z elektronické peněženky

  Jízdenky pro cestujících od 6 let do dovršení 26 let věku a občanů starších 65 let věku se slevou v tarifní oblasti XXL.

  Jízdenky jsou platné pouze v tarifní oblasti XXL (zóna 2).

 • Zlevněné XXL jízdenky 6
  /přestupní čas
 • 9 KčElektronická nepřestupní/ – 3
 • 12 KčElektronická přestupní/ do 45 minut
 • 4 KčZákladní sazba/ – 2
 •   Mapa tarifních zón: PDF 

  Poznámky:
  2  základní sazba je jednou ze dvou složek ceny jednotlivé jízdenky dle Tarifu ODIS a je uplatňována při zvýhodněném přestupu mezi tarifní oblastí Region a Ostrava XXL.
  3  doba jízdy nepřestupní elektronické jízdenky nesmí přesáhnout čas 10 minut od prvotního označení jízdenky.
  6  platí pro přepravu cestujících od 6 let do dovršení 26 let věku, invalidních důchodců III. stupně a občanů starších 65 let věku, a to pouze v tarifní oblasti XXL.

  Aplikace MojeDPO – elektronické

 • Obyčejné jízdenky
 • 18 Kč10minutová
 • 25 Kč45minutová
 • 50 Kč45minutová dárcovská
 • 100 Kč24hodinová 2
 • 200 Kč24hodinová skupinová 3
 • 220 Kč3denní
 • 358 Kč7denní
 • Zlevněné jízdenky1
 • 9 Kč10minutová
 • 12 Kč45minutová
 • 50 Kč45minutová dárcovská
 • 50 Kč24hodinová
 • 200 Kč24hodinová skupinová 3
 • 110 Kč3denní
 • 179 Kč7denní
 • Poznámky:
  1  platí pro přepravu dětí od 6 let do dovršení 15 let věku, pro přepravu psů a zavazadel (10minutová elektronická jízdenka z aplikace MojeDPO platí pouze pro přepravu dětí od 6 let do dovršení 15 let věku a pro přepravu psů)

  2  o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích a v době od 1. 7. do 31. 8. každého kalendářního roku, platí 24hodinová obyčejná a 3denní obyčejná jízdenka pro 5 osob, z nichž maximálně 2 mohou být starší 15 let (takto rozšířená platnost se vztahuje pouze na uvedené dny)

  3  24hodinová skupinová jízdenka platí pro 5 osob

  Platební karta – elektronická jízdenka

 • Obyčejná jízdenka z platební karty
  /přestupní čas
 • 18 KčElektronická nepřestupní/ – 3
 • 25 KčElektronická přestupní/ do 45 minut
 • 9 KčZákladní sazba
 •   Mapa tarifních zón: PDF 

  Poznámky:
  3  doba jízdy nepřestupní elektronické jízdenky nesmí přesáhnout čas 10 minut od prvotního označení jízdenky.

  Elektronická nepřestupní jízdenka

  Pro jízdu bez přestupů kratší než 10 minut.

  Pokud jedete pouze jednu jízdu kratší než 10 minut a neplánujete přestupovat do dalšího vozidla, jízdu při výstupu z vozidla ukončíte přiložením karty, resp. Kreditní jízdenky k terminálu. Do elektronické peněženky 1 ODISky nebo Kreditní jízdenky bude vrácen rozdíl ceny elektronické přestupní jízdenky a elektronické nepřestupní jízdenky. Při použití BPK bude výstup do 10 minut zaevidován a v rámci denního zúčtování bude z vašeho účtu odečtena částka za elektronickou nepřestupní jízdenku.

  Elektronická přestupní jízdenka

  S elektronickou přestupní jízdenkou můžete přestupovat na různé linky a spoje v tarifní oblasti Ostrava XXL (zóna 2). V případě jízdenky pořízené z elektronické peněženky (EP) 1 ODISky můžete přestupovat také na linky příměstské dopravy. Při přestupu je nutné ve voze, do kterého přestupujete přiložit kartu k terminálu (provést check-in).

  Pokud přestoupíte do 45 minut od prvního označení (check-in) v tarifní oblasti Ostrava XXL (zóna 2), nebude po přestoupení evidováno či strženo žádné další jízdné.

  Jestliže přestoupíte „z“ nebo „do“ tarifní oblasti Region (příměstská doprava) s jízdenkou zakoupenou prostřednictvím elektronické peněženky ODISky do 45 minut od prvotního provedení check-in bude vám následném přestupu a provedení check-in odečteno zvýhodněné jízdné bez základní sazby 2.

  Pokud za zúčtovací období (od 3:00 h do 2:59 h následujícího dne) zaplatíte z bezkontaktní platební karty nebo Kreditní jízdenky více jízd jejichž součet přesáhne cenu 24hodinové jízdenky, bude vám účtována pouze cena 24hodinové jízdenky.

  Stanovený čas pro zvýhodněný přestup pro BPK

  1. Přestup v rámci MHD:
   do 45 minut od prvotního provedení check-in.

  Stanovený čas pro zvýhodněný přestup pro ODISku

  1. Přestup v rámci MHD:
   do 45 minut od prvotního provedení check-in.
  2. Přestup z MHD do tarifní oblasti Region:
   do 45 minut od prvotního provedení check-in.
  3. Přestup z tarifní oblasti Region do MHD:
   45 minut od předpokládaného času příjezdu do nahlášené cílové zastávky z tarifní oblasti Region (podle jízdního řádu).

  Platební karta – dokupované elektronické jízdenky

  • Prostřednictvím platební karty můžete dokoupit elektronickou jízdenku pro spolucestující, přepravu psů nebo zavazadel.
  • Dokupovaná elektronická jízdenka platí 45 minut a je přestupní.
  • Platí pouze ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava.
  • K platební kartě je možné průběžně pořídit 4 kusy dokupovaných elektronických jízdenek.
 • 45minutová dokupovaná jízdenka
 • 25 KčObyčejná
 • 12 KčZlevněná 5
 •   Mapa tarifních zón: PDF 

  Poznámky:
  5  platí pouze pro přepravu dětí od 6 let do dovršení 15 let věku a pro přepravu psů a zavazadel.

  Kreditní jízdenka – jízdenky z elektronické peněženky 1

 • Obyčejné jízdenky
  /přestupní čas
 • 18 KčElektronická nepřestupní/ – 3
 • 25 KčElektronická přestupní/ do 45 minut
 • Zlevněné jízdenky 4
  /přestupní čas
 • 9 KčElektronická nepřestupní/ – 3
 • 12 KčElektronická přestupní/ do 45 minut
 •   Mapa tarifních zón: PDF 

  Poznámky:
  1  elektronická peněženka (EP) je stav elektronických peněz zaznamenaných v paměti ODISky nebo Kreditní jízdenky.
  3  doba jízdy nepřestupní elektronické jízdenky nesmí přesáhnout čas 10 minut od prvotního označení jízdenky.
  4  pouze pro přepravu dětí od 6 let do dovršení 15 let věku.

  Kreditní jízdenka – dokupované elektronické jízdenky

  • Prostřednictvím Kreditní jízdenky můžete dokoupit elektronickou jízdenku pro spolucestující, přepravu psů nebo zavazadel.
  • Dokupovaná elektronická jízdenka platí 45 minut a je přestupní.
  • Platí pouze ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava.
  • Ke kreditní jízdence je možné průběžně pořídit maximálně 50 ks dokupovaných elektronických jízdenek
 • 45minutová dokupovaná jízdenka
 • 25 KčObyčejná
 • 12 KčZlevněná 5
 •   Mapa tarifních zón: PDF 

  Poznámky:
  5  platí pouze pro přepravu dětí od 6 let do dovršení 15 let věku a pro přepravu psů a zavazadel.

  Další informace