ceník vybraných jízdenek platný od 10. prosince 2023

 Přehled změn od 10. prosince 2023   tarif ODIS 2024 

Jízdné za přepravu psů, ostatních zvířat a zavazadel

 • Elektronické jízdenky z aplikace MojeDPO
  Doba platnosti
 • 11 Kč10 minut 3
 • 15 Kč60 minut
 • 50 Kč24 hodin 2
 • 125 Kč3 dny
 • 214 Kč7 dnů
 • SMS jízdenky
  Doba platnosti: pracovní dny/SO, NE, svátky 1
 • 17 Kč70/90 minut
 • 50 Kč24/24 hodin 2
 • Elektronické dokupované jízdenky
  Doba platnosti
 • 15 Kč60 minut
 • Krátkodobé jízdenky (papírové)
  Doba platnosti
 • 50 Kč24 hodin
 • 125 Kč3 dny
 •   Mapa tarifních zón: PDF 

  Poznámky:
  1  v soboty, neděle a státem uznané svátky, rozhodujícím pro určení platnosti je den označení jízdenky.
  2  platí v tarifní oblasti Ostrava XXL (zóna 2)
  3  platí poze pro přepravu psů

  Jízdné za přepravu kol

 • Elektronické jízdenky z aplikace MojeDPO
  Doba platnosti
 • 15 Kč60 minut
 • 50 Kč24 hodin 2
 • Elektronické dokupované jízdenky
  Doba platnosti
 • 15 Kč60 minut
 • Krátkodobé jízdenky (papírové)
  Doba platnosti
 • 50 Kč24 hodin
 •   Mapa tarifních zón: PDF 

  • Jízdenky jsou přestupní a mají časovou platnost.
  • Dokupované elektronické jízdenky z; EP ODISky, jednotlivé elektronické jízdenky z; BPK a; EP KREDITní jízdenky, včetně dokupovaných, SMS jízdenky a; elektronické jízdenky zakoupené prostřednictvím aplikace MojeDPO platí pouze ve spojích Dopravního podniku Ostrava; a.s.
  • Cena za přepravu zavazadel se vztahuje také na přepravu kočárku bez dítěte, lyže a; snowboard bez obalu nebo vozíku pro invalidy, jenž je přepravován osobou, která není držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.
  • Cena za přepravu se vztahuje na kola, elektrokola, koloběžky a; elektrokoloběžky s; průměrem kola větším než 12 palců (30,48; cm).
  • Držitelé 24hodinové jízdenky, 3denní jízdenky, 7denní jízdenky a; dlouhodobé časové jízdenky mohou přepravovat bezplatně jednoho psa a jedno zavazadlo v; tarifních oblastech, pro které je jízdenka určena. V; rámci 24 hodinové skupinové jízdenky může každá osoba bezplatně přepravovat jedno zavazadlo a; dále je možné v; rámci těchto jízdenek bezplatně přepravovat pouze jednoho psa, resp. maximálně dva psy jednoho majitele.
  • Přeprava prázdného kočárku pro psy je možná pouze ve složeném stavu a; cena za přepravu kočárku pro psa odpovídá ceně za přepravu zavazadla.
  • Bezplatně lze přepravovat nejvýše tři zavazadla a; placení jízdného podléhá každé další zavazadlo nad stanovený počet, než který je uveden nebo zavazadlo, které i; jen jedním rozměrem překročí velikost 30; x; 40; x; 60; cm, u; předmětu tvaru válce délku 150; cm a; průměr 10; cm a; u; předmětu tvaru desky velikosti 5; x; 80; x; 100; cm.
  • Bezplatně lze přepravovat kola, elektrokola, koloběžky a; elektrokoloběžky s; průměrem kola menším než 12 palců (30,48; cm).
  • Jako zavazadlo může cestující vzít s sebou do vozidla bezplatně drobná domácí a; jiná malá zvířata v; zcela uzavřené schránce s nepropustným dnem do rozměru 30; x; 40; x; 60; cm.