ceník platný od 2. února 2018

Jízdné za přepravu psů

 • Krátkodobé jízdenky (papírové)
  Doba platnosti: pracovní dny/SO, NE, svátky 1
 • 8 Kč10/10 minut
 • 10 Kč30/45 minut
 • 15 Kč60/90 minut
 • 40 Kč24/24 hodin
 • SMS jízdenky
  Doba platnosti
 • 15 Kč70 minut
 • 40 Kč24 hodin
 • Elektronické dokupované jízdenky
  Doba platnosti: pracovní dny/SO, NE, svátky
 • 10 Kč45/90 minut
 • Poznámky:
  1  v soboty, neděle a státem uznané svátky, rozhodujícím pro určení platnosti je den označení jízdenky.

  Jízdné za přepravu ostatních zvířat a zavazadel

 • Krátkodobé jízdenky (papírové)
  Doba platnosti: pracovní dny/SO, NE, svátky 1
 • 15 Kč60/90 minut
 • 40 Kč24/24 hodin
 • SMS jízdenky
  Doba platnosti
 • 15 Kč70 minut
 • 40 Kč24 hodin
 • Elektronické dokupované jízdenky
  Doba platnosti: pracovní dny/SO, NE, svátky
 • 10 Kč45/90 minut
 • Poznámky:
  1  v soboty, neděle a státem uznané svátky, rozhodujícím pro určení platnosti je den označení jízdenky.

  • Cena za přepravu zavazadel se vztahuje také na přepravu kola, kočárku bez dítěte, nebo vozíku pro invalidy, jenž je přepravován osobou, která není držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.
  • Dokupované elektronické jízdenky platí pouze ve spojích Dopravního podniku Ostrava a.s.
  • Držitelé dlouhodobých časových jízdenek v zakoupených tarifních zónách a držitelé 3denních a 24hodinových jízdenek mohou bezplatně přepravovat jedno zavazadlo (včetně jízdního kola) a psa.
  • Rozhodující pro určení doby platnosti krátkodobé časové jízdenky je den jejího označení.