1.

Nejdříve si vytiskněte:

Tiskopisy si můžete vyzvednou také u nás v autoškole.

2.

Žádost i potvrzení vyplňte a nechte si potvrdit u Vašeho
praktického lékaře.

3.

Vyplněnou a lékařem potvrzenou přihlášku přineste k nám do autoškoly nejpozději dva pracovní dny před zahájením vybraného kurzu. U žadatelů o řidičské oprávnění mladších osmnácti let musí přihlášku podepsat zákonný zástupce (rodič).