Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Příležitostná doprava

 • Dopravní podnik Ostrava ( 2 )

  Dopravní podnik Ostrava a.s.

  • Jízdní řády ( 7 )

   Jízdní řády Dopravního podniku Ostrava

  • Aktuality ( 14 )

   Informace o dopravě: mimořádné události, výluky, tiskové zprávy, informační příručky, ztráty a nálezy

   • Novinky ( 53 )

    Novinky.

   • Zpravodaj ( 109 )

    Zpravodaj Dopravního podniku Ostrava

   • Informační příručky ( 9 )

    Rady cestujícím a informační příručky o službách.

   • Výluky ( 15 )

    Plánované výluky a odklony na linkách Dopravního podniku Ostrava. Podrobnější informace k plánovaným výlukám zveřejníme s časovým předstihem několika dnů před jejich zahájením.

    Zkratky:
    NAD = Náhradní autobusová doprava
    NTD = Náhradní tramvajová doprava

    Změna vyhrazena.

     

   • Aktuální omezení v MHD ( 15 )

    Aktuální omezení v ostravské MHD: právě probíhající plánované výluky a odklony, mimořádné události.

   • O projektech ( 2 )

    Informace o dotovaných projektech.

  • Jízdné ( 6 )

   Prodej, ceny a druhy jízdenek, tarifní zóny ...

  • O společnosti ( 7 )

   Základní informace o společnosti: obor činnosti, povinně zveřejňované údaje, kontakty, výroční zprávy, akreditace a certifikáty

   • Povinně zveřejněné údaje ( 25 )

    Povinně zveřejňované údaje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

   • Certifikáty a akreditace ( 3 )

    Certifikáty kvality a akreditace

   • Dotované projekty ( 2 )

    Projekty realizované z dotací

    • Současné projekty ( 10 )

     Projekty, které realizujeme v tomto programovém období (2014 – 2020)

     V letech 2017-2018 plánuje Dopravní podnik Ostrava a.s. díky 4 projektům s názvem „Obnova vozového parku MHD v DPO I. – IV.“ rozšířit vozový park o několik moderních bezemisních a nízkoemisních vozidel jako jsou trolejbusy, elektrobusy a středněkapacitní tramvaje. Tato vozidla bychom rádi pořídili za finanční pomoci dotací z EU v novém programovacím období a to v rámci nového „Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020“, výzvy č. 20. Nově pořízená vozidla budou obsluhovat lokality Hranečník, Klimkovice, Poruba a Ostrava – Jih. Připravované projekty jsou v souladu s Integrovaným plánem mobility Ostrava z roku 2015. Městská hromadná doprava v Ostravě je zařazena do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS a je zajišťována Dopravním podnikem Ostrava a.s., který se snaží kontinuálně obnovovat a rozšiřovat vozový park. Občanům Ostravy a jejím návštěvníkům tím poskytuje kvalitnější služby, pro které se stane cestování veřejnou hromadou dostupnější a pohodlnější. Připravované projekty jsou rovněž v souladu s Koncepcí rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostrava. Pořízením nízkoemisních a bezemisních vozidel dojde ke zlepšení kvality ovzduší. Věříme, že zkvalitňování služeb povede ke zvýšení poptávky po veřejné hromadné dopravě, a tím ke snížení využívání individuální dopravy, která významným způsobem znečišťuje ovzduší.

     Dopravní podnik dále v rámci „Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020“, výzvy 22 realizuje projekt zaměřený na „Odbavení cestujících ve vozidlech MHD v DPO prostřednictvím bezkontaktních bankovních platebních karet“, jehož smyslem je rozšíření odbavovacího systému ve vozidlech MHD společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. o systém odbavení pomocí bezkontaktních bankovních karet. A pořízení nového vybavení pro revizory společně s tvorbou potřebného softwarového řešení.

     V realizaci je rovněž projekt s názvem „Obnova referenstkých vozidel v DPO“, jehož předmětem je obnova vozového parku referentských vozidel žadatele Dopravního podniku Ostrava a.s. (DPO) pořízením nových referentských vozidel v souladu s cílem vyhlášené 13. výzvy Národního programu Životní prostředí, kterým je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí zejména snížením emisí z dopravy a snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem. Hlavním záměrem projektu je především pokračovat v nastaveném procesu obnovy vozového parku DPO a také ve snižování emisních limitů provozováním ekologických vozidel.

    • Realizované projekty ( 3 )

     Projekty realizované v minulém programovém období (2007 – 2013)

     V minulém programovém období jsme díky realizaci projektů financovaných z prostředků Evropské unie obnovovali vozový park pořízením nových tramvají, trolejbusů (Regionálnní operační program Moravskoslezsko) a autobusů CNG (OP Životní prostředí). Zvýšili jsme kvalitu služeb pro cestující modernizacemi a rekonstrukcemi tramvajových zastávek Kino Luna. Dopravní podnik Ostrava a.s. zavedl nový způsob odbavování cestujících díky novému odbavovacímu a palubnímu systému. Ukončeny byly i dodatečné aktivity časově nejrozsáhlejších projektů financovaných z Programu švýcarsko-české spolupráce

    • Archiv projektů ( 3 )

     Projekty realizované v mimulých programových obdobích.

   • Vozový park ( 4 )

    Vozový park Dopravního podniku Ostrava

    • Autobusy ( 3 )

     Autobusy provozované na linkách Dopravního podniku Ostrava

    • Tramvaje ( 1 )

     Tramvaje provozované na linkách Dopravního podniku Ostrava

    • Trolejbusy ( 18 )

     Trolejbusy provozované na linkách Dopravního podniku Ostrava

  • Služby ( 6 )

   Další služby Dopravního podniku Ostrava

   • Stravování ( 1 )

    Nabídka závodního stravování se širokým výběrem teplých hlavních jídel a zchlazených hotových jídel (tzv. fólií)

   • Pronájem nemovitostí ( 2 )
    Nbídka nebytových prostor k pronájmu.
   • Autoškola ( 10 )

    Autoškola a školení řidičů

    • Přehled kurzů ( 5 )

     Výuka a výcvik k získání řidičského oprávnění skupiny B, C, C+E, D, T

    • Školení řidičů ( 5 )

     Akreditované školicí středisko - školení řidičů podle ustanovení zákona 247/2000 Sb. a Zákoníku práce

  • Anglická verze ( 1 )

   Verze v Angličtině

   • History ( 2 )

    History of public transport in Ostrava and collection of historic cars.

  • Německá verze ( 1 )

   Verze v Němčině

   • Geschichte ( 2 )

    Geschichte der öffentliche Verkehr in Ostrava und historische Fahrzeuge.

  • Historie ( 3 )

   Historie MHD v Ostravě

   • Historická vozidla ( 1 )

    Sbírka historických vozidel Dopravního podniku Ostrava

   • Jízdy historických vozidel ( 12 )

    Dopravní podnik Ostrava a.s. každoročně organizuje společně s Kroužkem přátel MHD jízdy historických vozidel pro veřejnost. Podrobné informace o jízdách historickými vozidly jsou uváděny na letácích ve vozidlech MHD, denním tisku nebo v aktuálních informacích na www.dpo.cz.

    Rovněž nabízíme pronájem některých historických vozidel pro různé skupinové akce (např. okružní jízdy Ostravou, výlet do údolí Porubky). Využijte naší nabídky a nechte se svézt dřevěnou tramvají nebo starým autobusem. Bližší informace - Příležitostná doprava.

     

    Změna jízd vyhrazena.
    Termíny konaní historických jízd, včetně tras, zde uvedených jsou předběžné a mohou se změnit.

     

   • Fotogalerie z akcí ( 8 )

    Fotogalerie ze dnů otevřených dveří a jízd historických vozidel.

  • Kontakty ( 19 )

   Důležité adresy a telefonní čísla.

Jste zde: Služby Příležitostná doprava