Od pátku 2. dubna 2021 (00:00 h) do neděle 11. dubna 2021 (24:00 h), z důvodu opravy podchodu zastávek Náměstí Ostrava-Jih, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 12, 15, 17 a 18. Za linky č. 12, 17 a 18 bude ve vyloučených úsecích zavedena náhradní autobusová doprava (NAD). Linka č. 15 bude nahrazena autobusy v celé délce své trasy. Na linkách č. 6, 7, 12, 15, 17, 18 a NAD budou platit výlukové jízdní řády (JR) vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy

 • Linka č. 12
  bude v úseku zastávek Ředitel.Vítkovic – Josefa Kotase vedena oběma směry odklonem v trase přes zastávky SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Jubilejní kolonie – Hrabůvka,Poliklinika.
  Přestup cestujících na/z NAD za linku č. 12
  bude na zastávce SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) do protisměru.

  NAD za linku č. 12 (v JR označená jako NAD12)
  bude zavedena v úseku SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Tylova – ÚMOb Jih – Josefa Kotase a zpět.
  Zastávky Palkovského (oba směry), Dolní (směr SPORT ARÉNA) a Rodinná (směr Dubina)
  nebudou spoji NAD za linku č. 12 obsluhovány.
 • Linka č. 15
  bude nahrazena autobusy v celé délce své trasy.
  NAD za linku č. 15
  bude zavedena v úseku zastávek Výškovice – Zábřeh,vodárna – Hotel Bělský les – Dubina a zpět.
  Zastávky Rodinná (oba směry), Kpt.Vajdy (oba směry) a ÚMOb Jih (směr Výškovice)
  nebudou spoji NAD za linku č. 15 obsluhovány.
 • Linky č. 17 a 18
  budou v úseku zastávek Hulvácká – Josefa Kotase vedeny oběma směry odklonem v trase přes zastávky Palkovského – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Jubilejní kolonie – Hrabůvka,Poliklinika.
  NAD za linky č. 17 a 18 (v JR označená jako NAD17)
  bude zavedena v úseku Ferona – Tylova – ÚMOb Jih – Josefa Kotase a zpět.
  Zastávky Hulvácká (směr Ferona) a Rodinná (směr Dubina)
  nebudou spoji NAD za linky č. 17 a 18 obsluhovány.
 • Závazný přípoj linek č. 7 a 12 na zastávce Palkovského
  bude přeložen na zastávku SPORT ARÉNA (na ul. Ruské), kde jej nahradí přípoj linky č. 7 se spojem NAD za linku č. 12.
 • Nezávazný přípoj linek č. 7 a 12 na zastávce Palkovského
  se po dobu konání výluky ruší.
 • Noční přípoje linek č. 7 a 18 / 11 a 17 na zastávce Hulvácká
  budou přeloženy na zastávku Ferona.
 • Na linkách č. 6, 7, 12, 15, 17, 18 a NAD
  budou platit výlukové jízdní řády (JR) vyvěšené na zastávkových označnících. U linek č. 6 a 7 se mění pouze časové polohy spojů, trasy se nemění.
 • Od pondělí 12. dubna 2021
  na tuto výluku kontinuálně naváže výluka na linkách č. 6, 11 a 15, z důvodu plánované modernizace tramvajové trati na ul. Pavlovova. Pro linku č. 15 bude platit stejná organizace dopravy včetně výlukového jízdního řádu s platností od 2. dubna 2021.

Výlukové jízdní řády

Trasy tramvajových linek

 • Linka č. 12 pojede v trase:
  Hranečník – Náměstí Republiky – Mariánské náměstí – Vítkovice,Mírové nám. – Ředitel.Vítkovic – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Jubilejní kolonie – Hrabůvka,Poliklinika – Josefa Kotase – Dubina a zpět.
 • Linka č. 17 pojede v trase:
  Poruba,Vřesinská – Poruba,vozovna – Svinov,mosty – Nová Ves,vodárna – Hulvácká – Palkovského – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Jubilejní kolonie – Hrabůvka,Poliklinika – Josefa Kotase – Dubina a zpět.
 • Linka č. 18 pojede v trase:
  Hlavní nádraží – Náměstí Republiky – Mariánské náměstí – Nová Ves,vodárna – Hulvácká – Palkovského – SPORT ARÉNA (na ul.  Závodní) – Jubilejní  kolonie – Hrabůvka,Poliklinika – Josefa Kotase – Dubina a zpět.

Trasy náhradní dopravy

 • NAD za linku č. 12 (v JR označená jako NAD12) pojede v trase:
  SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) – Tylova - ÚMOb Jih – Josefa Kotase a zpět.
 • NAD za linku č. 15 pojede v trase:
  Výškovice – Zábřeh,vodárna – Hotel Bělský les – Dubina a zpět.
 • NAD za linky č. 17 a 18 (v JR označená jako NAD17) pojede v trase:
  Ferona – Dolní – Tylova – ÚMOb Jih – Josefa Kotase a zpět.

Orientační schémata zastávek

 • Stanoviště zastávky Dubina
  s přemístěním pro spoje NAD za linku č. 15 (směr Výškovice).
   PDF   JPG 
 • Stanoviště zastávky Zábřeh,vodárna
  s přemístěním pro spoje NAD za linku č. 15 (směr Výškovice a Dubina).
   PDF   JPG 

Přemístěné zastávky

 • Palkovského - pro NAD za linku č. 12 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, před tramvajovou zastávku SPORT ARÉNA (směr Výškovice).
 • Palkovského - pro NAD za linku č. 12 (směr SPORT ARÉNA)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, za tramvajovou zastávku SPORT ARÉNA (směr Mírové náměstí).
 • Ferona - pro NAD za linky č. 17 a 18 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, do odstavného pruhu.
 • Hulvácká - pro NAD za linky č. 17 a 18 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, do odstavného pruhu.
 • Dolní - pro NAD za linky č. 12, 17 a 18 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, do odstavného pruhu, cca 135 metrů vpřed ve směru jízdy.
 • Dolní - pro NAD za linku č. 12 (směr SPORT ARÉNA)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, za tramvajovou zastávku SPORT ARÉNA (směr Mírové náměstí).
  Dolní - pro NAD za linky č. 17 a 18 (směr Ferona)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, do odstavného pruhu.
 • Tylova - pro NAD za linky č. 12, 17 a 18 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, do odstavného pruhu.
 • Tylova - pro NAD za linky č. 12, 17 a 18 (směr SPORT ARÉNA / Ferona)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, do odstavného pruhu.
 • Rodinná - pro NAD za linky č. 12, 17 a 18 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, za tramvajovou zastávku ÚMOb Jih (směr Dubina).
 • Rodinná - pro NAD za linky č. 12, 17 a 18 (směr SPORT ARÉNA / Ferona)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, před sjezd na ul. Rudnou.
 • Výškovice - pro NAD za linku č. 15 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na výstupní autobusovou zastávku linky č. 55.
 • Nové Výškovice - pro NAD za linku č. 15 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, cca 20 metrů za přechod pro chodce.
 • Nové Výškovice - pro NAD za linku č. 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, cca 25 metrů za tramvajovou zastávku.
 • 29. dubna - pro NAD za linku č. 15 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky.
 • 29. dubna - pro NAD za linku č. 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na autobusovou zastávku 29. dubna (směr Výškovice).
 • Kino Luna - pro NAD za linku č. 15 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na autobusovou zastávku Kino Luna (směr Náměstí SNP).
 • Kino Luna - pro NAD za linku č. 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na autobusovou zastávku Kino Luna (směr Výškovice).
 • Kotva - pro NAD za linku č. 15 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku, cca 140 metrů za křižovatku s ul. Kosmonautů ve směru z Výškovic.
 • Kotva - pro NAD za linku č. 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku, cca 240 metrů za křižovatku s ul. Volgogradskou ve směru do Výškovic.
 • Zábřeh,vodárna - pro NAD za linku č. 15 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Pavlovovu, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, cca 60 metrů za křižovatku s ul. Výškovickou.
 • Zábřeh,vodárna - pro NAD za linku č. 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Pavlovovu, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, cca 60 metrů před křižovatku s ul. Výškovickou.
 • Rodimcevova - pro NAD za linku č. 15 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Pavlovovu, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, cca 50 metrů před křižovatku s ul. Rodimcevovou.
 • Rodimcevova - pro NAD za linku č. 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Pavlovovu, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, cca 70 metrů za křižovatku s ul. Rodimcevovou.
 • Rodinná - pro NAD za linku č. 15 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, za tramvajovou zastávkou ÚMOb Jih (směr Dubina).
 • Rodinná - pro NAD za linku č. 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na autobusovou zastávku Hotel Bělský les (směr Výškovice).
 • ÚMOb Jih - pro NAD za linky č. 12, 15, 17 a 18 (směr Josefa Kotase / Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, do odstavného pruhu, cca 50 metrů vpřed ve směru jízdy.
 • ÚMOb Jih - pro NAD za linky č. 12, 17 a 18 (směr SPORT ARÉNA / Ferona)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, do odstavného pruhu, cca 80 metrů zpět proti směru jízdy.
  ÚMOb Jih - pro NAD za linku č. 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Horní, na autobusovou zastávku Sámova (směr Výškovice).
 • Náměstí Ostrava-Jih - pro NAD za linky č. 12, 15, 17 a 18 (směr Josefa Kotase / Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na autobusovou zastávku Náměstí Ostrava-Jih (směr Hrabůvka,Poliklinika).
 • Náměstí Ostrava-Jih - pro NAD za linky č. 12, 15, 17 a 18 (směr SPORT ARÉNA / Ferona / Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Horní, na autobusovou zastávku Náměstí Ostrava-Jih (směr Hotel Bělský les).
 • Josefa Kotase - pro NAD za linku č. 15 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, do odstavného pruhu.
 • Josefa Kotase - pro NAD za linky č. 12, 17 a 18 (směr SPORT ARÉNA / Ferona)
  se přemísťuje do kruhového objezdu, na provizorní zastávku, cca 13 metrů za kolejový přejezd.
  Josefa Kotase - pro NAD za linku č. 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, před tramvajovou zastávku.
 • Antonína Poledníka - pro NAD za linku č. 15 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, do odstavného pruhu.
 • Antonína Poledníka - pro NAD za linku č. 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, do odstavného pruhu.
 • Václava Jiříkovského - pro NAD za linku č. 15 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na autobusovou zastávku příměstských linek.
 • Václava Jiříkovského - pro NAD za linku č. 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, do odstavného pruhu.
 • Dubina - pro NAD za linku č. 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje v rámci přestupního terminálu Dubina na stanoviště č. 3.

Zrušené zastávky

 • Kpt.Vajdy - pro NAD za linku č. 15 (oba směry)
  nebudou dočasně obsluhovány a po dobu konání výluky se ruší.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.

 

 

...plánujeme: Výluka na linkách č. 6, 11 a 15