Novinky

Colors: Blue Color

Ostrava, 7. 7. 2020 - Skupina Škoda Transportation významně posiluje v oboru opravy a výroby vozidel MHD, podepsala totiž smlouvu o koupi stoprocentního podílu v ostravské firmě EKOVA ELECTRIC. K samotnému převodu podílu na skupinu Škoda Transportation dojde v roce 2021. Vstup silného partnera v podobě skupiny Škoda Transportation přispěje k dalšímu rozvoji firmy EKOVA ELECTRIC.

Větší rychlost, menší hluk, zatravněné koleje i nové zastávky nebo celé tramvajové smyčky. Dopravní podnik Ostrava (DPO) společně se statutárním městem Ostrava (SMO) zahájil největší investici do modernizace tramvajových tratí ve své novodobé historii.

Někde už stavební práce začaly, jinde se rozběhnou v průběhu léta nebo na podzim. DPO letos zrealizuje více než desítku investičních projektů. Všechny mají několik společných jmenovatelů: rychleji, tišeji, pohodlněji a v hezčím prostředí.

S platností od 4. května 2020 bude zahájena modernizace zastávek Náměstí S. Čecha financovaná z dotací EU. Tato stavba je součástí rozsáhlejšího projektu modernizací tramvajových tratí na území města Ostravy, např. trati na ulici Výškovické, Hlučínské, Opavské a dalších, které mají být realizovány do roku 2022. Při modernizaci trati bude použita zcela nová technologie s prvky snižujícími hlučnost a vibrace, která současně zajišťuje její delší životnost.

[Aktualizováno 22.5.2020]

Dopravní podnik Ostrava (DPO) se postupně vrátí ke svému běžnému jízdnímu řádu. Už předevčírem zrušil některá kapacitní omezení, prvního května obnoví provoz na všech svých tramvajových linkách a sedmého května na převážné většině těch autobusových. Čtvrtého května také znovu otevře všechny své prodejny.

První bilance projektu bezpapírOVA:
dál roste počet elektronických plateb kartou i počet odbavení Kreditními jízdenkami

K 31. prosinci 2019 ukončil Dopravní podnik Ostrava (DPO) prodej klasických jednorázových papírových jízdenek. Za první měsíc roku 2020 stoupl jak počet jednorázových plateb bankovními kartami, tak počet odbavení prostřednictvím Kreditních jízdenek. Bankovními kartami se odbavilo v lednu 2020 více než 527 tisíc cestujících v celkové výši více než 11 milionů korun. Z Kreditních jízdenek si lidé koupili od 16. prosince 2019 již 210 tisíc jízd. Průměrně si z kreditu na jízdence pořídili zhruba 10 jízdenek.