Až 30 tisíc dlužníků má příležitost zbavit se svých dluhů u Dopravního podniku Ostrava (DPO). Milostivé léto se ve své nynější podobě týká asi 18 tisíců dlužníků DPO, kteří mají celkově cca 36 tisíc exekucí za pokuty bez platného jízdního dokladu. Většina exekucí v sobě zahrnuje více pokut. Dopravce ale tuto zákonem stanovenou příležitost zbavit se dluhů nabízí po dobu platnosti Milostivého léta v rozšířené podobě a to všem svým dlužníkům. Tedy i těm, kteří nejsou v exekuci. Připraveni jsou zaměstnanci specializovaného pracoviště, kteří budou jednotlivé případy posuzovat a řešit.

V rámci akce Milostivé léto, která platí od září do konce listopadu 2022, musí dlužníci DPO uhradit jistinu (pokutu a jízdné) a poplatek exekutorovi ve výši 1 815 korun. Odpuštěno jim pak bude příslušenství dluhu, tedy úroky a případné náklady soudního řízení.

„V rámci Milostivého léta u nás mají dlužníci přes 162 tisíc pokut ve výši 195,5 milionů korun. Nad rámec Milostivého léta jsme se rozhodli dát šanci všem dlužníkům a možnost zbavit se dluhů má tak o 12 tisíc dlužníků více. Těm nabízíme individuální posouzení jejich případů. Podmínkou ale je, že nás musí sami aktivně kontaktovat. Chceme, aby bylo jasné, že platících cestujících si vážíme. Slibujeme si, že akcí získáme alespoň část prostředků, na které máme nárok, a budeme je moci investovat zpět do MHD pro všechny cestující,“ doplňuje Daniel Morys, předseda představenstva a generální ředitel DPO.

Akce DPO pak v praxi může pro dlužníka znamenat například i prominutí úroku v řádu tisíců korun za starý dluh, vzniklý za jízdu bez platné jízdenky.

Tomáš Macura, primátor města Ostrava, uvádí: „Milostivé léto II je mimořádnou a zřejmě již neopakovatelnou příležitostí, jak se za stanovených podmínek vypořádat se starými dluhy nebo alespoň jejich částí a pro někoho tak může být doslova i šancí na začátek nového života. Jako město tomu rozhodně jdeme v ústrety. Velice pak vítám, že se náš dopravní podnik rozhodl rozšířit tuto akci na všechny své dlužníky, tedy i na ty, kteří by jinak podmínky Milostivého léta nesplňovali, a moc bych si přál, aby toho v maximální míře využili.“

Dlužníci, v souvislosti s jízdou bez platné jízdenky, se musí obrátit osobně na Zákaznické centrum oddělení řízení pohledávek na adrese Dlouhá 3 355/6, Moravská Ostrava, nebo zavolat na číslo 597 401 617. Možné je poslat i email na adresu dpored@dpo.cz. Podrobnosti najdou zájemci na www.dpo.cz/milostiveleto.