Dohodnuto, podepsáno. Vedení Dopravního podniku Ostrava (DPO) a zástupci odborových organizací uzavřeli novou čtyřletou kolektivní smlouvu. Ta deklaruje navýšení mezd a zaměstnaneckých sociálních nákladů v rozpočtu v roce 2024 o 153 milionů korun. Průměrná mzda přesáhne 40 tisíc korun. Zaměstnanci DPO budou historicky poprvé zainteresováni na tržbách z jízdného.

V každém následujícím roce (od 2025 do 2027) je pro zaměstnance dohodnuto další navýšení o 50 milionů korun a 20 procent z meziročního navýšení tržeb z jízdného.

„Mám radost, že vyjednávání dopadlo úspěšně. Intenzivní debaty probíhaly do podpisu smlouvy celkem 139 dní. Ve výsledku se podařilo do nové Kolektivní smlouvy zakomponovat i prvky nové personální strategie DPO 2024-2034. Ta nese název DPO přístav Jistoty. Při odměňování zaměstnanců budeme zohledňovat kvalifikaci, zásluhovost a věrnost,“ říká generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

Zaměstnavatel garantuje například pro řidiče každé dva roky vyšší osobní ohodnocení.

Vyšší mzdy mohou dosáhnout zaměstnanci i s ohledem na kvalifikaci. Například řidiči s oprávněním pro tramvaj, autobus i trolejbus si mohou vydělat o 18 procent více, než řidiči s oprávněním pro jeden typ vozidla.

Po pěti letech praxe a dosažení věku 50 let, získají zaměstnanci každých pět let odměnu za věrnost 20 tisíc korun až do skončení pracovního poměru.

Na nové kolektivní smlouvě se podílely celkem tři odborové organizace.

„Jednání byla zejména v závěru dlouhá, intenzivní a korektní. Výsledek vnímám jako slušný kompromis mezi našimi představami, možnostmi DPO a města. Nejpozitivnější z mého pohledu je skutečnost, že do tarifních mezd šla nejvyšší část finančních prostředků určených pro navýšení mzdových nákladů,“ uvádí Ivo Protivínský, předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s. a Škoda Ekova a.s.

„Jsem rád, že jsme všechny odborové organizace našly společnou řeč a došly ke konsenzu s vedením DPO. Těžko se však vyjednává o benefitech, když jejich výhodnost pro zaměstnance i zaměstnavatele je nejistá,“ komentuje Peter Ochman, předseda „Odbory Zaměstnanců DPO a.s“.

„Bylo to náročné, ale vždycky jsme se snažili najít shodu jak s jednotlivými odbory, tak zaměstnavatelem. Věříme, že se nám to povedlo a smlouva je uzavřena ku prospěchu všech zaměstnanců,“ doplňuje Ondřej Čubík, předseda Odbory TH zaměstnanců DPO.

Lukáš Semerák, člen dozorčí rady DPO, který se jako radní taktéž podílel na vyjednávání, doplňuje: „Věříme, že výsledek dodá zaměstnancům DPO, zejména řidičům, jistotu, že i městská firma může být atraktivním a spolehlivým zaměstnavatelem.“

Břetislav Riger, náměstek primátora pro dopravu uvádí: „Jednání byla komplikovaná i s ohledem na to, že Dopravní podnik Ostrava má celkem tři odborové organizace a bylo nutné udržet vytyčený rozpočtový rámec DPO. O to více oceňuji, že nakonec našli všichni shodu.“

Podpis kolektivní smlouvy
(zleva) Michal Otava, místopředseda představenstva DPO; Daniel Morys, předseda představenstva DPO; Ivo Protivínský, Peter Ochman, Ondřej Čubík – zástupci odborů

Foto ke stažení