2 531 zkontrolovaných cestujících v celkem 59 spojích, a z toho 195 vyloučených pasažérů za nedodržování přepravních podmínek. To jsou výsledky kontrolní bezpečnostní akce asistentů přepravy Dopravního podniku Ostrava (DPO) a strážníků Městské policie Ostrava (MPO), která proběhla v noci z pátku 8. prosince na sobotu 9. prosince 2023. Noční akce probíhala na tramvajových linkách v centru města.

Tentokrát se jedenáct asistentů přepravy a šest strážníků orientovalo na úsek mezi zastávkami Křižíkova a Karolina.

„V tomto úseku jsme letos kontrolovali při mimořádných nočních bezpečnostních akcích několikrát. Aktuální výsledek, téměř osm procent vyloučených pasažérů je nejnižší z nich. Těší nás, že práci asistentů přepravy cestující oceňují,“ uvádí Daniel Morys, předseda představenstva a generální ředitel DPO a dodává: „Nejčastějším důvodem pro vyloučení z přepravy byla jízda bez platného jízdního dokladu, v několika případech šlo o vyloučení za obtěžující jízdu pod vlivem alkoholu.“

Mimořádných bezpečnostních akcí, kdy asistenti přepravy a strážníci vyrážejí do terénu nad rámec běžných kontrol zejména v noci, letos DPO uspořádal celkem deset. Dvakrát, na jaře a na podzim, šlo o týdenní akce.

„Na zajištění bezpečnosti cestujících spolupracujeme s Dopravním podnikem Ostrava dlouhodobě, a to nejen při těchto nočních akcích. Věříme, že nastavená spolupráce přispívá ke zvyšování pocitů bezpečí cestujících v ostravských prostředcích MHD“, uvedl zástupce ředitele Městské policie Ostrava Petr Zukal.

„Asistenti přepravy se po celý rok zaměřují i při mimořádných kontrolách na nejrůznější části Ostravy, nepohybují se pouze v centru. Dbáme na to, aby cestující vídali asistenty na různých místech nebo úsecích, včetně nejlidnatějších městských obvodů jako jsou Poruba nebo Jih,“ doplňuje Břetislav Riger, náměstek primátora pro dopravu.

Asistenti přepravy zvyšují kvalitu přepravy cestujících, zejména přispívají k bezpečí a pořádku ve vozidlech, informují, pomáhají cestujícím, a to třeba i s nákupem jízdného. V DPO fungují sedmým rokem.

foto

Foto ke stažení