První várka tramvají odjíždí v těchto dnech naložená na nákladních vozech do ukrajinského města Konotop. Jde o již dříve vyřazené vozy typu T6A5 Dopravního podniku Ostrava (DPO). Ve válkou zasaženém Konotopu budou sloužit k obnově a posílení tramvajové dopravy. O daru rozhodla v červnu rada města Ostravy.

Tramvaje budou odváženy v následujících týdnech postupně po šesti kusech. Nakládka jedné tramvaje trvá zhruba dvě hodiny, kvůli výšky tramvaje se již dříve demontovaly například pantografy.

„Všechny darované tramvaje již v Ostravě splnily svoji historickou roli. V rámci strategie cílené a koncentrované pomoci ukrajinskému městu Konotop jsme rádi, že i díky technické spolupráci můžeme přispět k obnově tramvajového provozu tam, kde je to za potřebí,“ uvádí Daniel Morys, předseda představenstva a generální ředitel DPO.

„Vozy použijeme pro obnovu a posílení tramvajového provozu ve městě. Chceme je využívat pro zintenzivnění přepravy na páteřních trasách. Jsme rádi, že v této pro nás nelehké době, se najdou lidé s velkým srdcem, kteří chtějí pomoci. Nejvíce tuto pomoc ocení občané našeho města. Jejich jménem vám děkujeme,“ doplňuje Artem Semenikhin, starosta Konotopu.

Tramvaje pojedou naložené na nákladních vozech, které si zajistila ukrajinská strana díky finančnímu daru Ministerstva zahraničních věcí ČR ve výši 3 miliony korun.

„Cítíme odpovědnost za to, aby v těchto těžkých chvílích pro Ukrajinu Česko dále pomáhalo. Darování tramvají je mimo jiné cenné i v tom, že kromě samotné pomoci při obnově poničeného vozového parku je vhodnou formou propagace českých výrobků a českých firem, které mohou mít po skončení konfliktu výhodnou startovací pozici při obnově země,“ uvedla k projektu vrchní ředitelka sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce Kateřina Sequensová.

„Kromě 25 tramvají jsme již dříve darovali konotopským občanům, kteří se vypořádávají s následky války, celkem 10 autobusů a humanitární pomoc. I díky darům z Ostravy tak může fungovat městská hromadná doprava tohoto města,“ doplňuje Břetislav Riger, náměstek primátora pro dopravu.

Poslední tramvaje by z Ostravy měly odjet do konce ledna 2024. Nedlouho poté, záleží na aktuální situaci při přejíždění hranic, dorazí všechny na Ukrajinu. Do tamního provozu se pak dostanou až po nutných technických úpravách, jako například uzpůsobení podvozku na jiný rozchod kolejí.

 

foto
foto
foto

 foto ke stažení