Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Aktuality

VÝLUKA MHD V KŘIŽOVATCE UL. MUGLINOVSKÁ x SOKOLSKÁ TŘÍDA

V období od čtvrtku 24. 3. 2016 (22:00 h) do pondělí 28. 3. 2016 (21:00 h), z důvodu frézování vozovky a pokládky živice v křižovatce ul. Muglinovská x Sokolská třída a dále prací na trolejbusovém trolejovém vedení a měnírnách, dojde ke změně organizace dopravy linek č. 49, 54, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 111, 112 a 113.

ORGANIZACE DOPRAVY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

Spoje linek č. 108 a 112 (směr Hulváky)
v úseku zastávek „Hlavní nádraží – Náměstí S. Čecha“
a spoje linky č. 113 (směr Důl Heřmanice)
v úseku zastávek „Koblov – Keramická“ budou oproti standardnímu jízdnímu řádu uspíšeny. V dotčených úsecích budou vyvěšeny výlukové zastávkové jízdní řády.
Spoje linek č. 49 (směr Křižíkova), 108 a 112 (směr Hlavní nádraží)
budou na svých trasách opožděny o cca 2 – 3 minuty.
Na linkách č. 101, 102, 106, 108, 112 a 113
nebudou, po dobu konání výluky, dodrženy zaručené bezbariérové spoje v jízdním řádu.
Spoje linek č. 101, 102, 106, 108, 111, 112 a 113
ve dnech konání výluky
a spoje linek č. 105 a 107
ve dnech 25. a 26. 3. 2016 budou nahrazeny v celé délce svých tras autobusy náhradní dopravy.

TRASY LINEK V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

Spoje linky č. 49
- směr Michálkovice: v úseku zastávek „Křižíkova – Sad B. Němcové“ pojedou odklonem po ul. Suchardově (přes přemístěnou BUS zastávku Muglinovská) a Sokolské třídě;
- směr Křižíkova: v úseku zastávek „Bohumínská – Sad B. Němcové“ pojedou odklonem po místních komunikacích.
Spoje linky č. 54
- směr Sad B. Němcové: pojedou po své trase;
- směr Alšovo náměstí: v úseku zastávek „Vozovna trolejbusů – Jirská osada“ pojedou odklonem po ul. Suchardově a Nádražní (přes BUS zastávku Muglinovská – přemístěná BUS zastávka Sad B. Němcové).
Spoje linek č. 101, 102, 106 a 111
- směr Hranečník, Hulváky, Důl Heřmanice, Michálkovice: pojedou po svých trasách;
- směr Hlavní nádraží: v úseku zastávek „Vozovna trolejbusů – Náměstí S. Čecha“ pojedou odklonem po ul. Suchardově a Nádražní (přes BUS zastávku Muglinovská – přemístěná BUS zastávka Sad B. Němcové).
Spoje linek č. 108 a 112
- směr Hulváky: v úseku zastávek „Náměstí S. Čecha – Sad B. Němcové“ pojedou odklonem po místních komunkacích;
- směr Hlavní nádraží: v úseku zastávek „Keramická – Náměstí S. Čecha“ pojedou odklonem po místních komunkacích (přes TRAM zastávku Sad B. Němcové (st.1) – přemístěná BUS zastávka Sad B. Němcové).
Spoje linky č. 113
- směr Koblov: pojedou po své trase;
- směr Důl Heřmanice: v úseku zastávek „Keramická – Sad B. Němcové“ pojedou odklonem po místních komunikacích.

PŘEMÍSTĚNÍ ZASTÁVEK V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

Muglinovská (směr Michálkovice) pro linku č. 49
se přemísťuje na ul. Suchardovu, cca 35 metrů za křižovatku ul. Suchardova x Nádražní.
Sad B. Němcové (stanoviště č. 3) pro linky č. 54, 101, 102, 106 a 111
se přemísťuje na ul. Nádražní, na BUS zastávku Muglinovská (směr Hlučín).
Sad B. Němcové (stanoviště č. 3) pro linky č. 108 a 112
se přemísťuje na stejnojmennou TRAM zastávku (směr centrum, stanoviště č. 1).

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.

 

Jste zde: Aktuality VÝLUKA MHD V KŘIŽOVATCE UL. MUGLINOVSKÁ x SOKOLSKÁ TŘÍDA