Novinky

Colors: Blue Color

Větší rychlost, menší hluk, zatravněné koleje i nové zastávky nebo celé tramvajové smyčky. Dopravní podnik Ostrava (DPO) společně se statutárním městem Ostrava (SMO) zahájil největší investici do modernizace tramvajových tratí ve své novodobé historii.

Někde už stavební práce začaly, jinde se rozběhnou v průběhu léta nebo na podzim. DPO letos zrealizuje více než desítku investičních projektů. Všechny mají několik společných jmenovatelů: rychleji, tišeji, pohodlněji a v hezčím prostředí.

Evropská sekce Mezinárodní unie veřejné dopravy (UITP) spojila více než 80 nejvyšších představitelů dopravních podniků a měst, kteří vyzývají evropské instituce, aby zahrnuly sektor městské veřejné dopravy mezi ty, na něž se vztahuje plán obnovy Evropské unie pro řešení dopadů způsobené pandemií Covid-19. Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) se tak připojilo k největším poskytovatelům veřejné dopravy v Evropě, jakými jsou například belgický STIB, rakouský Wiener Linien, francouzský RATP, Metro Lisabon a mnoho dalších.

S platností od 4. května 2020 bude zahájena modernizace zastávek Náměstí S. Čecha financovaná z dotací EU. Tato stavba je součástí rozsáhlejšího projektu modernizací tramvajových tratí na území města Ostravy, např. trati na ulici Výškovické, Hlučínské, Opavské a dalších, které mají být realizovány do roku 2022. Při modernizaci trati bude použita zcela nová technologie s prvky snižujícími hlučnost a vibrace, která současně zajišťuje její delší životnost.

Dva roky sužovala Ostravany rekonstrukce Výškovických mostů. Nyní se vše vrací k plnému provozu. Výluka na tramvajové trati bude ukončena 30. dubna. Autobusová linka č. 48 se v obou směrech na mosty vrátí 7. května. Individuální doprava bude plně obnovena v polovině května.

[Aktualizováno 22.5.2020]

Dopravní podnik Ostrava (DPO) se postupně vrátí ke svému běžnému jízdnímu řádu. Už předevčírem zrušil některá kapacitní omezení, prvního května obnoví provoz na všech svých tramvajových linkách a sedmého května na převážné většině těch autobusových. Čtvrtého května také znovu otevře všechny své prodejny.