Novinky

Colors: Blue Color

Dopravní podnik Ostrava (DPO) s politováním a omluvou oznamuje všem příznivcům Dne ostravských dopraváků, že se letošní ročník akce, který měl proběhnout 5. září 2020, neuskuteční. K tomuto kroku dospělo vedení společnosti vzhledem k neustále se měnící epidemiologické situaci v Moravskoslezském kraji a následné nejistotě vyplývající z nařizovaných preventivních opatření.

V souvislosti s epidemiologickou situací v Moravskoslezkém kraji dnes Krajská hygienická stanice rozšířila platná preventivní opatření na území celého kraje. V této souvislosti se od dnešního dne zavádí povinnost nošení roušek v celé síti Dopravního podniku Ostrava (DPO), tedy ve všech dopravních prostředcích městské hromadné dopravy v Ostravě.

Už čtyři roky mohou cestující v síti Dopravního podniku Ostrava (DPO) platit platebními kartami. DPO byl prvním dopravním podnikem v Česku, který zavedl v celé síti bezkontaktní platby kartou bez tisku jízdenky. Díky svému jedinečnému systému, který sám vyhodnocuje nejvýhodnější cenu jízdného pro cestující, začaly klesat prodeje papírových jízdenek natolik, že se je vedení DPO k 31. prosinci 2019 rozhodlo úplně zrušit. Ostrava se tak stala opět prvním městem se zcela bezpapírovou MHD.

Ostrava, 7. 7. 2020 - Skupina Škoda Transportation významně posiluje v oboru opravy a výroby vozidel MHD, podepsala totiž smlouvu o koupi stoprocentního podílu v ostravské firmě EKOVA ELECTRIC. K samotnému převodu podílu na skupinu Škoda Transportation dojde v roce 2021. Vstup silného partnera v podobě skupiny Škoda Transportation přispěje k dalšímu rozvoji firmy EKOVA ELECTRIC.

Větší rychlost, menší hluk, zatravněné koleje i nové zastávky nebo celé tramvajové smyčky. Dopravní podnik Ostrava (DPO) společně se statutárním městem Ostrava (SMO) zahájil největší investici do modernizace tramvajových tratí ve své novodobé historii.

Někde už stavební práce začaly, jinde se rozběhnou v průběhu léta nebo na podzim. DPO letos zrealizuje více než desítku investičních projektů. Všechny mají několik společných jmenovatelů: rychleji, tišeji, pohodlněji a v hezčím prostředí.