S platností od čtvrtku 1. září 2022, po ukončení letních jízdních řádů, dochází na linkách Dopravního podniku Ostrava k úpravě tras a jízdních řádů tramvajových, autobusových a trolejbusových linek. Na linkách č. 6, 20, 92, 99 a 109 bude obnoven provoz. Linka č. 37 bude nově obsluhovat zastávku Náměstí Republiky. Dále, s ohledem na pokračující a plánované výluky, jsou, resp. budou upraveny trasy a jízdní řády výlukami dotčených linek, případně zavedena náhradní autobusová doprava (NAD).

Přehled změn

 • Linky č. 3, 11, 12, 17, 18, 26 a 59
  Upraveny trasy z důvodu pokračující výluky na ul. Plzeňské.
  Ve vyloučených úsecích zavedena NAD.
 • Linka č. 5
  Provoz zastaven z důvodu pokračující výluky na trase linky.
  Linka plně nahrazena autobusy NAD.
 • Linky č. 6, 20, 92, 99 a 109
  Obnoven provoz po ukončení platnosti letních jízdních řádů.
 • Linky č. 28 a 71
  Upraveny trasy z důvodu zahájení nové výluky v Šenově.
 • Linky č. 32, 33, 34, 49, 52, 56, 66, 67 a 68
  Upraveny trasy z důvodu pokračující výluky na ul. Valchařské.
 • Linka č. 37
  Nově obsluhuje zastávku Náměstí Republiky (nezajíždí na ÚAN).
 • Linky č. 38, 51 a 101
  Zachovány zkrácené trasy platné od 1. 7. 2022.
 • Linka č. 43
  Nově vedena vybranými spoji v trase po ul. Bedřicha Nikodéma, Martinovské a Průběžné.
 • Linka č. 46
  Upravena trasa z důvodu pokračující výluky na ul. Družební.
 • Linky č. 50 a 55
  Upraveny trasy z důvodu pokračující výluky v Nové Bělé.
 • Linka č. 76
  Ve směru do Klimkovic vedena všemi spoji přes Horní Polanku.
 • Linky č. 103, 105 a 113
  Upraveny trasy z důvodu pokračující výluky na ul. Bohumínské.

Jízdní řády

Pokračující a plánované výluky

 • Výluka na linkách č. 50 a 55
  Od soboty 6. listopadu 2021 (00:00 h) do odvolání, z důvodu rekonstrukce kanalizace a úplné uzávěry ul. Mitrovické v Nové Bělé (v úseku od ul. Krmelínské po ul. Hrabovskou), dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 50 a 55. Do Mitrovic a zpět bude zavedena kyvadlová doprava linkou X55 s přestupem cestujících na zastávce Žižkovská (na ul. Na Rovince).
   INFO - podrobněji 
 • Výluka na linkách č. 103, 105 a 113
  Od pondělí 1. srpna 2022 (00:00 h) do odvolání, z důvodu rekonstrukce ul. Bohumínské (ve směru od D1 do centra Ostravy, po ul. Orlovskou), dojde ke změně organizace dopravy trolejbusových linek č. 103, 105 a 113, které budou provozovány autobusy a budou v opravovaném úseku vedeny obousměrně po jedné straně vozovky.
   INFO - podrobněji 
 • Výluka na lince č. 5
  Od čtvrtku 1. září 2022 (00:00 h) do soboty 10. září 2022 (00:15 h), z důvodu výměny kolejí ve výhybně Vřesina, budou spoje tramvajové linky č. 5 nahrazeny v celé délce své trasy autobusy náhradní dopravy (NAD5), které budou zastavovat na obvyklých přemístěných zastávkách podél TRAM tratě a navíc také na zastávce Vřesina,hřbitov.
   INFO - podrobněji 
 • Výluka na linkách č. 12, 17 a 18 (+3, 11, 26, 59)
  Od čtvrtku 1. září 2022 (00:00 h) do pátku 16. září 2022 (24:00 h), z důvodu pokračující rekonstrukce tramvajových mostů na ul. Plzeňské (přes ul. Ruskou), dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 3, 11, 12, 17 a 18. Linky č. 12, 17 a 18 budou odkloněny přes zastávku SPORT ARÉNA. Linka č. 3 bude odkloněna do Zábřehu jako náhrada za linku č. 11, která bude provozována pouze nočními spoji. Spoje linky č. 12 nahradí linku č. 3 ve směru na Dubinu. Náhradní doprava bude ve vyloučeném úseku částečně zajištěna spoji autobusových linek č. 26 a 59 a náhradní autobusovou dopravou za noční spoje linky č. 18.
   INFO - podrobněji 
 • Výluka na linkách č. 28 a 71
  Od čtvrtku 1. září 2022 (00:00 h) do odvolání, z důvodu rekonstrukce ul. Frýdecké v Šenově (v úseku mezi ul. Volenskou a Tichou), dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 28 a 71, které budou ve směru do Václavovic vedeny přes zastávku Šenov,Volenství.
   INFO - podrobněji 
 • Výluka na linkách č. 32, 33, 34, 49, 52, 56, 66, 67 a 68
  Od čtvrtku 1. září 2022 (00:00 h) do odvolání, z důvodu prací na ul. Valchařské, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 32, 33, 34, 49, 52, 56, 66, 67 a 68, které budou ukončeny na zastávce Sad B.Němcové a nebudou obsluhovat zastávku Křižíkova (výstupní / nástupní).
   INFO - podrobněji 
 • Výluka na lince č. 46
  Od čtvrtku 1. září 2022 (00:00 h) do neděle 4. září 2022 (24:00 h), z důvodu pokračující rekonstrukce ul. Družební v Krásném Poli, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 46, která bude mít upravenu trasu a nebude v obou směrech dočasně obsluhovat zastávky Zauliční a Družební.
   INFO - podrobněji 

Linky DPO se zkrácenou trasou

 • Linka č. 38
  bude i nadále provozována pouze v úseku zastávek Hranečník – Nová huť Zářičí a zpět.
  Zastávky v úseku Náměstí Republiky – Ústřední hřbitov
  nebudou linkou č. 38 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 51
  bude i nadále provozována pouze v úseku zastávek Dílny DP Ostrava – Plesná a zpět.
  Zastávky v úseku Svinov,nádraží – Bedřicha Nikodéma
  nebudou linkou č. 51 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 101
  bude i nadále provozována pouze v úseku zastávek Hranečník – Hlavní nádraží a zpět.
  Zastávky v úseku Radvanice,Ludvíkova – U Švasty
  nebudou linkou č. 101 dočasně obsluhovány.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.