S platností od soboty 1. července 2023 (00:00 h) do neděle 3. září 2023 (24:00 h) budou na linkách Dopravního podniku Ostrava platit letní jízdní řády. Z tohoto důvodu bude na vybraných linkách provoz částečně omezen nebo dočasně zastaven. Dále, s ohledem na plánované a probíhající výluky budou upraveny trasy a jízdní řády výlukami dotčených linek, případně zavedena náhradní doprava.

Přehled změn

 • Linky č. 6, 20, 92 a 109
  Provoz zastaven po celou dobu platnosti letních jízdních řádů.
 • Linky č. 1, 2, 3, 8, 11, 12 a 18
  Upraveny trasy po dobu konání výluky na ul. Nádražní.
  V úseku Karolina – Hlavní nádraží zavedena náhradní autobusová doprava (NAD).
  V úseku Muglinovská – Přívoz,Hlučínská tramvajový provoz nahrazen souběžně jedoucími autobusovými linkami.
 • Linka č. 10
  Provoz zastaven po dobu konání výluky na ul. Nádražní.
  Linka nahrazena spoji linky č. 1.
 • Linka č. 14
  Provoz zastaven po dobu konání výluky na ul. Nádražní.
  Linka nahrazena autobusy X14.
 • Linky č. 21 a 81
  Upraveny trasy po dobu trvání částečné uzávěry ul. Na Karolině.
 • Linka č. 34 (+56)
  Upraveny trasy z důvodu výluky při rekonstrukci mostu přes potok Jasénka.
 • Linky č. 50 a 55
  Upraveny trasy z důvodu probíhající výluky na ul. Mitrovické v Nové Bělé.
  Zavedena kyvadlová doprava X55.
 • Linky č. 56, 67 a 68 (+52)
  Upraveny trasy z důvodu II. etapy výstavby okružní křižovatky na ul. Hlučínské v Ludgeřovicích.
 • Linka č. 58
  Spoje doposud končící na zastávce Poruba,U Nemocnice prodlouženy na konečnou zastávku Poruba,Studentská.
 • Linka č. 59 (+26)
  Upraveny trasy z důvodu probíhající výluky při rekonstrukci mostu přes řeku Odru.

Letní jízdní řády

 • TROLEJBUSY - jízdní řády platné od 19. 8. 2023
   101 

Orientační schéma zastávek

 • Hranečník
  se změnou u tramvajových a autobusových linek od 1. 7. 2023
   PDF   JPG 
 • Nová huť hl.brána
  se změnou u tramvajových a autobusových linek od 1. 7. 2023
   PDF   JPG 
 • Sad B.Němcové
  se změnou u tramvajových a autobusových linek od 1. 7. 2023
   PDF   JPG 

Plánované a probíhající výluky

 • Výluka na linkách č. 1, 2, 8, 11, 14 a 18 (+3, 12)
  Od soboty 1. července 2023 (00:00 h) do pátku 18. srpna 2023 (24:00 h), z důvodu modernizace tramvajové trati na ul. Nádražní, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 1, 2, 3, 8, 11, 12, 14 a 18. Linky č. 1, 2, 8, 11 a 18 budou ze zastávky Karolina odkloněny na terminál Hranečník a v úseku zastávek Karolina – Hlavní nádraží bude za tyto linky zavedena náhradní autobusová doprava (NAD). Linka č. 14 bude nahrazena autobusem X14 a linky č. 3 a 12 budou provozovány po upravených trasách.
   INFO - podrobněji + schéma dopravy 
 • Výluka na linkách č. 21 a 81
  Od soboty 1. července 2023 (00:00 h) do neděle 13. srpna 2023 (24:00 h), z důvodu stavebních prací a částečné uzávěry ul. Na Karolině, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 21 a 81, které budou ve směru ÚAN odkloněny po místních komunikacích kolem Trojhalí.
   INFO - podrobněji 
 • Výluka na lince č. 34 (+56)
  Od soboty 1. července 2023 (00:00 h) do neděle 3. září 2023 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce mostu přes potok Jasénka a úplné uzávěry pro veškerý provoz, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 34, která bude ukončena na zastávce Hlučín,Bobrovníky. Linka č. 56 bude, jako částečná náhrada za linku č. 34, vybranými spoji zajíždět na zastávku Hlučín,Rovniny.
   INFO - podrobněji 
 • Výluka na linkách č. 35, 39 a 50
  Od pondělí 17. července 2023 (00:00 h) do pátku 11. srpna 2023 (24:00 h), z důvodu stavební činnosti v křižovatce ul. Halasova x Jeremenkova a její úplné uzávěry, dojde ke změně jízdních řádů a organizace dopravy autobusových linek č. 35, 39 a 50, které nepojedou přes zastávku Nám.J.z Poděbrad, ale budou vedeny odklonem po ul. Výstavní a Ruské.
   INFO - podrobněji 
 • Výluka na linkách č. 50 a 55
  Od soboty 6. listopadu 2021 (00:00 h) do odvolání, z důvodu rekonstrukce kanalizace a úplné uzávěry ul. Mitrovické v Nové Bělé (v úseku od ul. Krmelínské po ul. Hrabovskou), dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 50 a 55. Do Mitrovic a zpět bude zavedena kyvadlová doprava linkou X55 s přestupem cestujících na zastávce Žižkovská (na ul. Na Rovince).
   INFO - podrobněji 
 • Výluka na lince č. 55
  Od středy 26. července 2023 (03:00 h) do neděle 3. září 2023 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce ul. Plzeňské v úseku mezi křižovatkami s ul. Horní a Junáckou, dojde ke změně jízdních řádů a organizace dopravy autobusové linky č. 55, která nebude zajíždět na Dubinu, ale bude vedena odklonem po ul. Mitrovické. Zastávky Dubina, Plzeňská, Chrobákova, Husův sbor a Kulturní dům nebudou linkou č. 55 dočasně obsluhovány.
   INFO - podrobněji 
 • Výluka na linkách č. 56, 67 a 68 (+52) – II. etapa
  Od soboty 1. července 2023 (00:00 h) do neděle 3. září 2023 (24:00 h), z důvodu II. etapy výstavby okružní křižovatky na ul. Hlučínské v Ludgeřovicích a její úplné uzávěry pro veškerý provoz, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 56, která bude, jako v I. etapě, odkloněna po silnici I/56. Dále, linka č. 67 nebude zajíždět na zastávku Lugeřovice,Nádražní a linka č. 68 bude ukončena na zastávce Ludgeřovice,Motel TAXI. Navíc, linka č. 52 bude, jako částečná náhrada za linku č. 68, prodloužena vybranými spoji až na zastávku Markvartovice,Hříbovec.
   INFO - podrobněji 
 • Výluka na lince č. 59 (+26)
  Od neděle 5. března 2023 (00:00 h) do odvolání, z důvodu rekonstrukce mostu přes řeku Odru (na ul. 1. května v Polance), dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 59, která bude vedena odklonem po ul. Rudné přes zastávku Výškovická. V úseku zastávek Dubina – Vítkovice,Mírové nám. a zpět bude linka č. 59 nahrazena spoji linky č. 26 s prodlouženou trasou.
   INFO - podrobněji 
 • Výluka na trolejbusových linkách DPO
  Od soboty 19. srpna 2023 do neděle 3. září 2023, z důvodu úprav trolejového vedení na Sokolské třídě a v areálu vozovny trolejbusů, dojde ke změně organizace dopravy všech trolejbusových linek Dopravního podniku Ostrava (DPO).
   INFO - podrobněji 

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.