S platností od pondělí 1. července 2024 (00:00 h) do neděle 1. září 2024 (24:00 h) budou na linkách Dopravního podniku Ostrava platit letní jízdní řády. Z tohoto důvodu bude na vybraných linkách provoz částečně omezen nebo dočasně zastaven. Dále, s ohledem na plánované a probíhající výluky budou upraveny trasy a jízdní řády výlukami dotčených linek, případně zavedena náhradní doprava.

Přehled změn

 • Linky č. 1, 2, 4, 8, 11, 12, 14 a 18
  Trasy upraveny z důvodu modernizace tramvajové trati na ul. 28. října a opravy parovodu na ul. Nádražní.
  Zavedena náhradní autobusová doprava linkami X1, X8, X14.
  Zavedena posilová tramvajová linka č. 9.
  V úseku zastávek Důl Jindřich – Přívoz,Hlučínská tramvajový provoz nahrazen souběžně jedoucími autobusovými linkami.
  Ukončení výluky na ul. 28. října: 16. 8. 2024.
 • Linka č. 6
  Pouze tzv. festivalový provoz v termínech 3.–6. 7. a 17.–20. 7. 2024.
  Mimo uvedené termíny linka po dobu platnosti letních jízdních řádů nejede.
 • Linky č. 21, 81 a 99
  Trasy upraveny z důvodu revitalizace tramvajové zastávky Karolina na ul. 28. října.
 • Linky č. 24, 32, 33, 34, 49, 52, 56, 66, 67, 68 a 72
  Trasy upraveny z důvodu opravy parovodu na ul. Nádražní.
  U linek č. 24 a 32 navíc ještě z důvodu opravy ul. Slovenské.
 • Linka č. 38
  Trasa upravena z důvodu rekonstrukce kanalizace v křižovatce ul. Dvorová x Těšínská v Ostravě-Bartovicích.
  Ukončení výluky: 31. 7. 2024.
 • Linka č. 44
  Ukončena na zastávce Svinov,mosty (na tzv. horní zastávce). Neobsluhuje zastávku Svinov,nádraží.
 • Linka č. 45
  Trasa upravena z důvodu výstavby okružní křižovatky Bílovecká x Polanecká v Ostravě-Svinově.
 • Linka č. 46
  Trasa linky rozdělena na dvě části 46A (Družební – Svinov,nádraží) a 46B (Svinov,nádraží – Polanka,střed).
 • Linka č. 46A
  Trasa upravena z důvodu opravy ul. Družební v Krásném Poli.
 • Linky č. 46B, 59, 64 a 76
  Trasy upraveny z důvodu opravy ul. Husovy v Klimkovicích a rekonstrukce mostu na ul. 1. května v Polance.
  Zavedena kyvadlová doprava linkami X46 a X64.
 • Linky č. 47 a 58
  Trasy upraveny z důvodu oprav ul. 26. dubna v Plesné a ul. Dr. Slabihoudka v Ostravě-Porubě.
  Zavedena kyvadlová doprava linkou X58 v termínu 16.–31. 7. 2024.
  Ukončení výluky na ul. 26. dubna: 11. 8. 2024.
 • Linka č. 54
  Trasa upravena z důvodu opravy ul. Dr. Slabihoudka v Ostravě-Porubě a stavebních prací v areálu vozovny trolejbusů.
 • Linka č. 55
  Trasa upravena z důvodu rekonstrukce mostu přes ul. Místeckou v Nové Bělé-Mitrovicích.
 • Linky č. 92 a 109
  Provoz zastaven po celou dobu platnosti letních jízdních řádů.

Schéma tramvajové dopravy (Město Ostrava)

 • Schéma tramvajové dopravy (Město Ostrava) s platností od 1. 7. do 16. 8. 2024
   PDF   JPG 
 • Schéma autobusové dopravy (Ostrava-Poruba) s platností od 1. 7. 2024
   PDF   JPG 
 • Schéma trolejbusové dopravy (Město Ostrava) s platností od 9. 5. 2024
   PDF   JPG 

Letní jízdní řády / Summer timetables

Orientační schéma zastávek

 • Hranečník - stanoviště zastávky s platností od 1. 7. 2024
   PDF   JPG 
 • Hulváky - stanoviště zastávky s platností od 1. 7. 2024
   PDF   JPG 
 • Náměstí Republiky - stanoviště zastávky s platností od 1. 7. 2024
   PDF   JPG 
 • Sad B.Němcové - stanoviště zastávky s platností od 1. 7. 2024
   PDF   JPG 
 • Svinov,mosty (tzv. dolní zastávka) - stanoviště zastávky s platností od 1. 7. 2024
   PDF   JPG 
 • Svinov,nádraží - stanoviště zastávky s platností od 1. 7. 2024
   PDF   JPG 

Plánované a probíhající výluky

 • Výluka na linkách č. 1, 2, 4, 8, 11, 12, 14 a 18
  Od pondělí 1. července 2024 (00:00 h) do pátku 16. srpna 2024 (24:00 h), z důvodu modernizace tramvajové trati na ul. 28. října v úseku ul. Na Jízdárně – ul. Bozděchova a opravy parovodu na ul. Nádražní, dojde ke změně organizace tramvajových linek č. 1, 2, 4, 8, 11, 12, 14 a 18. Dle jízdních řádů budou linky č. 4 a 8 (včetně posilové linky č. 9) odkloněny přes Vítkovice, linky č. 11, 12 a 18 budou provozovány po částečně upravených trasách a linky č. 1, 2 a 8 jedoucí na Hlavní nádraží budou ukončeny na zastávce Plynárny. Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní autobusová doprava linkami X1, X8 a X14. Provoz linek bude rozdělen na denní a noční.
   INFO - podrobněji   INFO - pokračování od 17.8.2024 
 • Výluka na linkách č. 21 a 81
  Od pondělí 1. července 2024 (00:00 h) do odvolání, z důvodu revitalizace tramvajové zastávky Karolina na ul. 28. října, dojde k odklonu autobusových linek č. 21 a 81 po ul. Těžařské, K Trojhalí, Montánní a Poděbradově. Zastávka Hotel Palace nebude linkami č. 21 a 81 dočasně obsluhována.
   INFO - podrobněji 
 • Výluka na linkách č. 24 a 32
  Od pondělí 1. července 2024 (00:00 h) do neděle 1. září 2024 (24:00 h), z důvodu opravy ul. Slovenské v Ostravě-Přívoze, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 24 a 32. Linka č. 24 bude odkloněna po ul. Palackého a linka č. 32 pojede všemi spoji po ul. Hlučínské. Zastávky Hálkova a Přívoz,Hlučínská (na ul. Slovenské) nebudou dočasně obsluhovány linkami MHD.
   INFO - podrobněji 
 • Výluka na linkách č. 24, 32, 33, 34, 49, 52, 56, 66, 67, 68 a 72
  Od pondělí 1. července 2024 (00:00 h) do neděle 1. září 2024 (24:00 h), z důvodu opravy parovodu na ul. Nádražní, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 24, 32, 33, 34, 49, 52, 56, 66, 67 a 68, které po obsloužení zastávek Důl Jindřich (přestupní TRAM-ABUS) a Křižíkova budou odkloněny po Sokolské třídě. Zastávka Muglinovská nebude dočasně obsluhována linkami MHD, včetně linky č. 72.
   INFO - podrobněji 
 • Výluka na linkách č. 27, 41, 48, 50, 55, 62, 77, 78, 88 a 96
  Od pondělí 1. července 2024 (00:00 h) do odvolání, z důvodu rekonstrukce podchodu zastávky Hrabůvka,Poliklinika a částečné uzávěry ul. Dr. Martínka, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 27, 41, 48, 50, 55, 62, 77, 78, 88 a 96, které budou, dle aktuálně probíhající etapy rekonstrukce, vedeny vždy obousměrně po jedné nebo druhé části komunikace.
   Bez vlivu na jízdní řády 
 • Výluka na lince č. 38
  Od pondělí 1. července 2024 (00:00 h) do středy 31. července 2024 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce kanalizace v křižovatce ul. Dvorová x Těšínská v Ostravě-Bartovicích, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 38, která bude ve směru Bartovice,Ještěrka ukončena na přemístěné zastávce U Statku. Zastávky Radova a Bartovice,Ještěrka nebudou linkou č. 38 dočasně obsluhovány.
   INFO - podrobněji 
 • Výluka na lince č. 45
  Od pondělí 1. července 2024 (00:00 h) do neděle 1. září 2024 (24:00 h), z důvodu výstavby okružní křižovatky Bílovecká x Polanecká v Ostravě-Svinově, dojde k odklonu autobusové linky č. 45 po ul. Rudné s obsloužením přemístěné zastávky Jelínkova. Zastávky Fibichova, Jelínkova (na ul. Polanecké) a Malá Strana nebudou linkou č. 45 dočasně obsluhovány.
   INFO - podrobněji 
 • Výluka na lince č. 46A
  Od pondělí 1. července 2024 (00:00 h) do neděle 1. září 2024 (24:00 h), z důvodu opravy ul. Družební v Krásném Poli, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 46A, která bude ve směru Krásné Pole ukončena na zastávce Družební. V I. etapě (do 11. 8. 2024) nebude linka obsluhovat zastávky Krásné Pole a Pohoří. V II. etapě (od 12. 8. 2024) nebude linka obsluhovat navíc ještě zastávky Krásné Pole,škola, Záuliční a Hájkovická.
   INFO - podrobněji 
 • Výluka na lince č. 46B
  Od pondělí 1. července 2024 (00:00 h) do neděle 1. září 2024 (24:00 h), z důvodu výstavby okružní křižovatky Bílovecká x Polanecká v Ostravě-Svinově, dojde k odklonu autobusové linky č. 46B po provizorní komunikaci kolem stavby.
   Bez vlivu na jízdní řády 
 • Výluka na linkách č. 46B, 59, 64 a 76
  Od pondělí 1. července 2024 (00:00 h) do neděle 1. září 2024 (24:00 h), z důvodu opravy ul. Husovy v Klimkovicích a rekonstrukce mostu na ul. 1. května v Polance, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 46B, 59, 64 a 76. Ve vyloučených úsecích bude zavedena kyvadlová doprava linkami X46 v trase Polanka – Polanka,střed a X64 v trase Klimkovice,centrum – Klimkovice,Hýlov,Sanatoria.
   INFO - podrobněji 
 • Výluka na linkách č. 47 a 58
  Od pondělí 1. července 2024 (00:00 h) do neděle 11. srpna 2024 (24:00 h), z důvodu opravy ul. 26. dubna v Plesné, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 47 a 58, které budou ve směru Plesná ukončeny na zastávce Plesenka. V období od 16. 7. do 31. 7. 2024 bude zavedena kyvadlová doprava linkou X58 v trase Plesenka – Plesná a zpět. Mimo toto období nebudou zastávky Nová Plesná, Pomník RA a Plesná obsluhovány linkami MHD.
   INFO - podrobněji 
 • Výluka na lince č. 99
  Od pondělí 1. července 2024 (00:00 h) do odvolání, z důvodu revitalizace tramvajové zastávky Karolina na ul. 28. října, dojde k odklonu autobusové linky č. 99 přes přemístěné zastávky Karolina na ul. Těžařské a Poděbradově. Zastávka Stodolní nebude linkou č. 99 dočasně obsluhována.
   INFO - podrobněji 
 • Výluka na lince č. 55
  Od soboty 22. června 2024 (00:00 h) do pátku 8. listopadu 2024 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce mostu přes ul. Místeckou, dojde k částečnému nebo úplnému odklonu autobusové linky č. 55, která dočasně nebude obsluhovat zastávku Hrabovská v jednom nebo obou směrech, a to v závislosti na aktuálně probíhající etapě rekonstrukce.
   INFO - podrobněji 
 • Výluka na linkách č. 37, 71, 99, 103 a 104
  Od čtvrtku 9. května 2024 (00:00 h) do odvolání, z důvodu rekonstrukce kanalizace a s ní spojené silniční uzávěry ul. Hornopolní u Městské nemocnice, dojde ke změně organizace dopravy linek č. 37, 71, 99, 103 a 104. Zastávka Náměstí Republiky (v obratišti) bude obsluhována pouze linkou č. 99. Ostatní linky č. 37 a 71 budou odkloněny na zastávku ÚAN, linka č. 103 na zastávku Karolina U Lávky. Linka č. 104 pak bude ukončena za zastávce Konzervatoř.
   INFO - podrobněji 
 • Výluka na linkách č. 47, 54 a 58
  Od pondělí 15. dubna 2024 (00:00 h) do soboty 31. srpna 2024 (24:00 h), z důvodu souvislé údržby ul. Dr. Slabihoudka u Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 47, 54 a 58. Zastávka Poruba,U Nemocnice bude obsluhována pouze linkami č. 47 a 58 ve směru Studentské koleje. Linky č. 47 a 58 budou ve směru Plesná vedeny odklonem po ul. K Myslivně. Linka č. 54 bude oběma směry odkloněna po ul. Opavské.
   INFO - podrobněji 
 • Výluka na lince č. 54
  Od pondělí 15. dubna 2024 (00:00 h) do soboty 31. srpna 2024 (24:00 h), z důvodu stavebních prací v areálu vozovny trolejbusů, dojde ke změně vedení trasy autobusové linky č. 54. V pracovní dny budou spoje linky vyjíždět na svou trasu ze zastávky Nová radnice, o víkendech ze zastávky Křižíkova.
   INFO - podrobněji 

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.