Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Aktuality

Tarif ODIS 2017. Zjednodušujeme, zvýhodňujeme.

Společným znakem všech úprav v tarifu je zjednodušení, zvýhodnění dlouhodobých předplatitelů a podpora elektronických jízdenek. Mezi základní změny patří snížení počtu ostravských zón ze současných čtyř pouze na jednu, úprava cen dlouhodobých jízdenek ve většině případů směrem dolů s výrazným zvýhodněním žáků a studentů a dále prodloužení doby pro zvýhodněné přestupování u elektronických jízdenek z 30 minut na 45 minut. Návrh obsahuje také změnu cen krátkodobých časových jízdenek, a to u 60minutových jízdenek, obyčejné z 28 Kč na 30 Kč, zlevněné ze 14 Kč na 15 Kč. Ceny ostatních jízdenek z této kategorie zůstávají beze změny. Novinkou je zavedení třídenní jízdenky za 220 Kč, resp. 110 Kč ve zlevněné verzi. Po přijetí návrhu Radou města Ostravy bude nový tarif předložen ke schválení valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s platností od 1. 1. 2017.

Jízdenkacena 2016 (Kč)cena 2017 (Kč)
el. nepřestupní obyčejná/zlevněná (ODISka) 14/ 7 14 /7
el. nepřestupní (BPK) 14 14
10minutová - obyčejná/zlevněná (papírová) 16 / 8 16 / 8
el. přestupní obyčejná / zlevněná (ODISka) 20 / 10 20 / 10
el. přestupní (BPK) 20 20
30minutová - obyčejná/zlevněná (papírová) 20 / 10 20 / 10
60minutová - obyčejná/zlevněná (papírová) 28 / 14 30 / 15
70minutová - obyčejná/zlevněná (SMS) 30 / 15 30 / 15

Vyšší ceny papírových jízdenek jsou stanoveny pro podporu prodeje elektronických jízdenek.

Dlouhodobé časové jízdné

Možnost nákupu dlouhodobé časové jízdenky pro jednu tarifní zónu je zrušena a nahrazena výrazným snížením ceny dlouhodobých časových jízdenek pro celou Ostravu s delší dobou platnosti. Údaje v závorce jsou ceny platné v roce 2016.

obyčejná nepřenosná

30denní 499 Kč (495)
90denní 1 299 Kč (1336)
180denní 2 199 Kč (2524)
365denní 3 999 Kč (4702)
 

zlevněná pro důchodce

30denní 250 Kč (250)
90denní 675 Kč (675)
 

zlevněná pro žáky a studenty

30denní 249 Kč (247)
90denní 649 Kč (668)
5měsíční 879 Kč (1012)
 

zlevněná pro děti 6 - 15

30denní 187 Kč (185)
90denní 487 Kč (501)
5měsíční 553 Kč (758)
 

přenosná

7denní 238 Kč (237)
30denní 627 Kč (623)
 

24hodinové a 3denní jízdné

V současné době jsou z této kategorie jízdenek nabízeny cestujícím dva druhy jízdného. Cestující mají možnost si zakoupit 24hodinové jízdné Ostrava XXL platné pro 1 cestujícího pro celou tarifní oblast Ostrava XXL s rozšířenou platností v soboty, neděle, svátky a měsíce červenec a srpen (rozšíření až na 5 osob, z nichž maximálně 2 cestující mohou být starší 15 let). Tato jízdenka je poskytována za cenu 80 Kč.

Druhou jízdenkou je skupinová 24hodinová jízdenka platná pro celou tarifní oblast Ostrava XXL maximálně pro 5 cestujících bez omezení věku. Tato jízdenka je poskytována za cenu 190 Kč.

Pro tarif 2017 je navrženo zavedení nové 3denní jízdenky za 220 Kč. Tato jízdenka je navržena jednak jako turistická jízdenka pro návštěvníky Ostravy a rovněž jako adekvátní náhrada papírové verze 7denní přenosné jízdenky, která bude z důvodu již schváleného převedení prodeje dlouhodobého časového jízdného do elektronické podoby od 1. 1. 2017 prodávána pouze v elektronické podobě.

Další změna se týká ceny skupinové jízdenky, a to za účelem sjednocení cenové struktury všech 24hodinových jízdenek. Navrženo je zvýšení ceny ze 190 Kč na 200 Kč.

Jste zde: Aktuality Tarif ODIS 2017. Zjednodušujeme, zvýhodňujeme.