Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Aktuality

Změny jízdních řádů od 11. prosince 2016

Od neděle 11. prosince 2016 dojde v souladu s celostátně platným termínem ke změnám v jízdních řádech na linkách zařazených do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Na všech linkách platí nové jízdní řády, které vycházejí z původně platných a jsou do nich zapracovány připomínky měst, obcí, městských obvodů a cestujících na drobné posuny spojů, návaznosti či zavedení nových spojů v požadovaných časech.

Většina jízdních řádů zůstává svým rozsahem a časovými polohami spojů na srovnatelné úrovni jako v září letošního roku. O předvánočních víkendech dojde ke kapacitnímu posílení na linkách č. 4, 11, 12, 37, 40, 44, 54, 102, 104, 106 a 108.

V tramvajové dopravě byl ukončen provoz v jednokolejném úseku kolem Místecké ulice, a to mezi zastávkami Důl Jeremenko a Kolonie Jeremenko, což přináší zkrácení jízdní doby linek č. 1, 6 a 10. Podle harmonogramu rekonstrukce Nádražní ul. očekáváme zprovoznění nově vybudované tramvajové zastávky Elektra. Z důvodu zavedení preferencí MHD na křižovatkách v oblasti Poruby a změn jízdních dob mezizastávkových úsecích v Zábřehu jsou na základě dopravních průzkumů zkráceny jízdní doby dotčených tramvajových linek.

V autobusové dopravě je spuštěn zkušební provoz projektu „nástup předními dveřmi“ na autobusových linkách č. 21 a 81 (Ostrava, ÚAN - Kunčice - Vratimov / Řepiště). Způsob odbavování cestujících na těchto linkách je upraven změnou ve smluvních přepravních podmínkách. Smyslem opatření je zvýšení bezpečnosti ve vozidlech a zajištění větší tarifní kázně cestujících. Zkušební provoz má také prověřit dopad na plynulost provozu.

V jízdních řádech ostatních autobusových linek dochází především k drobným úpravám časových poloh spojů. Na základě vyhodnocení dat z palubních počítačů vozidel jsou zkráceny jízdní doby na vybraných linkách.

Dle požadavků firem z průmyslové zóny Hrabová dochází na lince 74 vedené ze zóny na Hranečník k zavedení odvozu v pracovní dny po 18. hodině a k zavedení víkendového spojení na směny.

Podle požadavku ÚMOb Plesná je změněna trasa autobusové linky č. 47 v Porubě, nově je vedena přes zastávku DUHA.

Do seznamu zastávek na znamení přibyly tři nové: Ještěrka, NH Zářičí, Bartovice Pod Tratí, naopak zastávka Nová Bělá ZD (nyní Nová Bělá úřad) se ze seznamu vypouští.

Úpravy na jednotlivých linkách

 • Linka č. 4
  má opožděny spoje z oblasti Nové huti o 10 min pro lepší návaznost v terminálu Hranečník v době mimo dopolední přepravní špičku.
 • Linky č. 2181
  zavádí se zkušební provoz projektu „nástup předními dveřmi“ na základě požadavku Statutárního města Ostrava, a to společně se změnou smluvních přepravních podmínek.
 • Linky č. 2930
  jsou upraveny odjezdy ranních spojů z terminálu Hranečník.
 • Linky č. 3539
  mají upraveny časové polohy dvou ranních spojů a spoje vedené do zastávky Paskov Folvark.
 • Linka č. 41
  má uspíšeny dva spoje o víkendech do zastávky Kartonážka.
 • Linka č. 44
  nově obsluhuje zastávku Duha na ulici Bedřicha Nikodéma.
 • Linka č. 47
  má změnu v trase, nyní jede ze zastávky Opavská po ul. Průběžné na zast. Duha a dále po ul. 17. listopadu přes zastávku Pustkovec na Rektorát VŠB a dále po své dosavadní trase. Linka neobsluhuje zastávku Pustkovecká.
 • Linka č. 51
  o sobotách a nedělích je zavedena návaznost na zastávce Dílny DP Ostrava na na linku č. 44.
 • Linka č. 55
  má změněny názvy zastávek, zastávka Nová Bělá ZD se mění na Nová Bělá úřad a zastávka Nová Bělá hřiště mění název na Nová Bělá školka.
 • Linky č. 5675
  dochází k záměně některých spojů mezi linkami, vybrané spoje linky č. 75 jsou od 2. 1. 2017 prodlouženy do zastávky Hlučín sídliště. Mezi zastávkami Pneuservis a Hlučín autobusové nádraží obsluhují linky 56 a 67 novou jednosměrnou zastávku U Kuchaře.
 • Linka č. 57
  má změněno vedení vybraných spojů v oblasti Vítkovic zajišťujících přepravu zaměstnanců do oblasti Nové huti.
 • Linka č. 74
  provoz je o víkendech rozšířen a je zaveden jeden spoj po 18. hod v pracovní dny na základě požadavků průmyslové zóny Hrabová.
 • Linka č. 105
  má úpraveny časové polohy spoje na základě požadavku cestujících.
 • Souhrnné jízdní řády
  na vybrané koncové úseky, kde jezdí více linek, budou zkušebně kromě jednotlivých jízdních řádů vylepeny i souhrnné jízdní řády pro snadnější orientaci cestujících. Jedná se o úseky:
  • T-BUS: Vršovců > Hulváky
  • TRAM: 29. dubna > Výškovice
  • A-BUS: Duha > Otakara Jeremiáše
  • A-BUS: U Dluhoše > Polanka

Jízdní řády platné od 11. 12. 2016

Jste zde: Aktuality Změny jízdních řádů od 11. prosince 2016