Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Aktuality

VÝLUKA NA LINKÁCH č. 12, 17 a 18 (změny od 19. 4. 2017)

S platností od středy 19. 4. 2017 dochází ke změně tras a jízdních řádů u tramvajové linky č. 18 a náhradní autobusové dopravy (NAD). Linka č. 18 bude nově vedena odklonem přes Jubilejní kolonii a trasa NAD bude prodloužena až na zastávku Josefa Kotase. Organizace dopravy na linkách č. 12 a 17 se nemění.

 

UPOZORNĚNÍ 1):
Ve dnech 13., 14., 20. a 21. 5. 2017 (vždy v době od 07:00 h do 18:00 h) bude nástupní zastávka Ferona – pro NAD (směr Josefa Kotase) přemístěna na ul. Plzeňskou, k pravému okraji vozovky, cca 135 metrů zpět, na provizorní zastávku před parkovištěm u objektu Ferony.

UPOZORNĚNÍ 2):
Od soboty 27. 5. 2017 (05:00 h) do neděle 28. 5. 2017 (18:00 h) bude na tramvajových linkách č. 7, 11, 17 a 18 probíhat plánovaná výluka. Z tohoto důvodu dojde v tomto termínu ke změně tras linek č. 17, 18, NAD a ke změně v přemístění zastávek. Podrobnosti: Tisková zpráva

UPOZORNĚNÍ 3):
Od soboty 3. 6. 2017 (05:00 h) do neděle 4. 6. 2017 (23:00 h) a opakovaně za týden od soboty 10. 6. 2017 (05:00 h) do neděle 11. 6. 2017 (23:00 h) bude na tramvajových linkách č. 2, 7, 11, 17 a 18 probíhat plánovaná výluka. Z tohoto důvodu dojde v tomto termínu ke změně tras linek č. 17, 18, NAD a ke změně v přemístění zastávek. Podrobnosti: Tisková zpráva

S platností od úterý 13. 6. 2017 dochází ke změnám v organizaci náhradní dopravy. Linky č. 12 a 17 nahradí v úseku zastávek "Hulvácka - Tylova" nově zřízená tramvajová linka X. Za linku č. 18 bude náhradní autobusová doprava nově vedena v trase "Most Čs. armády - ÚMOb Jih - J. Kotase" a zpět. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě.

ORGANIZACE DOPRAVY OD 19. 4. 2017

Spoje linky č. 12 (v obou směrech)
budou v úseku „ÚMOB Jih – Ředitelství Vítkovic“ odkloněny přes zastávku Nádraží Vítkovice.
Spoje linky č. 17 (v obou směrech)
budou v úseku „ÚMOB Jih – Ferona“ odkloněny přes zastávky Nádraží Vítkovice a Palkovského.
Spoje linky č. 18 (v obou směrech)
budou v úseku „Josefa Kotase – Ferona“ odkloněny přes zastávky Poliklinika, Jubilejní kolonie a Palkovského.
Náhradní autobusová doprava (NAD)
bude zavedena v úseku zastávek „Josefa Kotase – ÚMOB Jih – Tylova – Ferona“ a zpět.
Zastávky Most Mládeže a Palkovského
spoje NAD neobsluhují.
Zastávky J. Kotase, HD Hlubina, ÚMOb Jih, Tylova, Dolní, Hulvácká (směr Dubina) a Ferona pro NAD
se přemísťují na provizorní zastávky.
Zastávky Most Mládeže (na ul. Plzeňské) pro linky č. 12 a 17
se přemísťují na zastávky Most Mládeže (na ul. Rodinné).
Zastávky Palkovského pro linku č. 12
se přemísťují na zastávky SPORT ARÉNA (na ul. Závodní).
Od 1. 4. 2017 (resp. od 19. 4. 2017) se mění jízdní řády
tramvajových linek č. 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18 a 19.

SCHÉMA TRAMVAJOVÉ DOPRAVY OD 19. 4. 2017

Schéma tramvajové dopravy [PDF]

TRASY TRAMVAJOVÝCH LINEK OD 19. 4. 2017

Linka č. 12
pojede v trase: „Dubina – Josefa Kotase (přestup na/z NAD) – ÚMOB Jih – Most Mládeže (na ul. Rodinné) – Nádraží Vítkovice – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Ředitelství Vítkovic – Mírové náměstí – Mariánské náměstí – Náměstí Republiky – Hranečník“ a zpět.
Linka č. 17
pojede v trase: „Dubina – Josefa Kotase (přestup na/z NAD) – ÚMOB Jih – Most Mládeže (na ul. Rodinné) – Nádraží Vítkovice – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Palkovského – Ferona (přestup na/z NAD) – Svinov mosty h.z. – Poruba vozovna – Vřesinská“ a zpět.
Linka č. 18
pojede v trase: „Dubina – Josefa Kotase (přestup na/z NAD) – Poliklinika – Jubilejní kolonie – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Palkovského – Ferona (přestup na/z NAD) – Mariánské náměstí – Karolina – Křižíkova – Hlavní nádraží“ a zpět.

TRASY NÁHRADNÍ DOPRAVY OD 19. 4. 2017

Náhradní autobusová doprava (směr Ferona)
pojede v trase: „Josefa Kotase – Hotel.dům Hlubina – ÚMOb Jih – Tylova – Dolní – Ferona“.
Náhradní autobusová doprava (směr Josefa Kotase)
pojede v trase: „Ferona – Hulvácká – Dolní – Tylova – ÚMOb Jih – Hotel.dům Hlubina – Josefa Kotase“.

PŘEMÍSTĚNÉ ZASTÁVKY OD 19. 4. 2017

Josefa Kotase – pro NAD (směr Ferona)
se přemísťuje do kruhového objezdu, na provizorní nástupní zastávku.
Hotel.dům Hlubina – pro NAD (směr Ferona)
se přemísťuje na ul. Horní, na stejnojmennou autobusovou zastávku (směr Hotel Bělský les).
Hotel.dům Hlubina – pro NAD (směr Josefa Kotase)
se přemísťuje na ul. Horní, na stejnojmennou autobusovou zastávku (směr Poliklinika).
ÚMOb Jih – pro NAD (směr Ferona)
se přemísťuje na ul. Horní, k pravému okraji vozovky, na provizorní zastávku do odstavného pruhu, cca 12 metrů před přechod pro chodce.
ÚMOb Jih – pro NAD (směr Josefa Kotase)
se přemísťuje na ul. Horní, k pravému okraji vozovky, na provizorní zastávku do odstavného pruhu, cca 44 metrů za přechod pro chodce.
Most Mládeže – pro NAD (směr Ferona)
se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku ÚMOb Jih pro NAD (směr Ferona).
Most Mládeže – pro linky č. 12 a 17 (oba směry)
se přemísťují na zastávky Most Mládeže (na ul. Rodinné).
Tylova – pro NAD (směr Ferona)
se přemísťuje na ul. Plzeňskou, k pravému okraji vozovky, na provizorní zastávku do odstavného pruhu.
Tylova – pro NAD (směr Josefa Kotase)
se přemísťuje na ul. Plzeňskou, k pravému okraji vozovky, na provizorní zastávku do odstavného pruhu.
Dolní – pro NAD (směr Ferona)
se přemísťuje na ul. Plzeňskou, k pravému okraji vozovky, cca 40 metrů vpřed, na provizorní zastávku do odstavného pruhu (zastávka s čekárnou).
Dolní – pro NAD (směr Josefa Kotase)
se přemísťuje na ul. Plzeňskou, k pravému okraji vozovky, cca 200 metrů vpřed, na provizorní zastávku do odstavného pruhu (zastávka s čekárnou).
Hulvácká – pro NAD (směr Josefa Kotase)
se přemísťuje na ul. Plzeňskou, k pravému okraji vozovky, cca 100 metrů zpět, na provizorní zastávku do odstavného pruhu.
Ferona – pro NAD (směr Josefa Kotase)*
se přemísťuje na ul. Plzeňskou, k pravému okraji vozovky, na provizorní nástupní zastávku do odstavného pruhu, cca 18 metrů za přechod pro chodce.
Palkovského – pro linku č. 12 (oba směry)
se přemísťují na zastávky SPORT ARÉNA (na ul. Závodní).

JÍZDNÍ ŘÁDY PLATNÉ OD 19. 4. 2017

JÍZDNÍ ŘÁDY PLATNÉ OD 1. 4. 2017

 

Pozn.1): Uvedené změny jsou platné do cca poloviny září 2017 (předpokládaný termín ukončení). Změna organizace dopravy je zapříčiněna rekonstrukcí tramvajových mostů na ul. Plzeňské. Na linkách č. 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18 a 19 jsou po dobu rekonstrukce upraveny jízdní řády.

Pozn.2): Původní tiskovou zprávu k výluce na linkách č. 12, 17 a 18 naleznete zde.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.

 

Jste zde: Aktuality VÝLUKA NA LINKÁCH č. 12, 17 a 18 (změny od 19. 4. 2017)