Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Aktuality

VÝLUKA NA LINKÁCH č. 43, 47, 48, 49, 58 a 75

| AKTUALIZOVÁNO | Od pondělí 4. 9. 2017 (00:00 h) do středy 20. 9. 2017 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce jižní části kruhového objezdu křižovatky ul. 17. listopadu x Bedřicha Nikodéma v Ostravě-Porubě, dojde ke změně organizace dopravy a úpravě jízdních řádů autobusových linek č. 43, 47, 48, 49, 58 a 75.

 

Pozn.:
Termín ukončení II. etapy, středa 20. 9. 2017 (24:00 h), je pouze orientační a může být změněn.

| Aktualizováno 6. září 2017|
Od čtvrtku 7. 9. 2017 (00:00 h), na základě rozhodnutí odboru dopravy Magistrátu města Ostravy, se mění vedení odklonové trasy autobusové linky č. 75 při II. etapě rekonstrukce ul. 17. listopadu v Ostravě-Porubě.

ORGANIZACE DOPRAVY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • Spoje linek č. 43, 47, 48, 49, 58 a 75
  nebudou obsluhovat standardní zastávky Pustkovec na ul. 17. listopadu a pojedou odklonem po místních komunikacích.
 • Na linkách č. 43, 47, 48, 49, 58 a 75
  budou upraveny jízdní řády. V trasách linek budou vyvěšeny výlukové jízdní řády.
 • Spoje linek č. 35, 39, 40 a 44
  pojedou po svých trasách beze změn.
 • Informace k organizaci dopravy I. etapy rekonstrukce ul. 17. listopadu [tisková zpráva]

UPOZORNĚNÍ CESTUJÍCÍM

Z důvodu stavebních prací a očekávaného zvýšeného provozu na objízdných trasách může docházet na linkách č. 40, 43, 44, 47, 48, 49, 58 a 75 ke zpoždění jednotlivých spojů.

SCHÉMA ORGANIZACE DOPRAVY - II. ETAPA (od 4. 9. 2017 do 6. 9. 2017)

Schéma organizace dopravy [PDF]

SCHÉMA ORGANIZACE DOPRAVY - II. ETAPA (od 7. 9. 2017 do 20. 9. 2017)

Schéma organizace dopravy [PDF]

TRASY AUTOBUSOVÝCH LINEK V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • Linka č. 43
  pojede v trase: „Svinov nádraží – Bytostav – Poruba vozovna – Slavíkova – průjezd odklonovou trasou – Duha – Karola Šmidkeho – Opavská“ a zpět.
  Spoje linky č. 43 neobsluhují zastávky:
  Garáže Poruba, Pustkovec. Zastávky na odklonové trase linka projíždí bez zastavení.
 • Linka č. 47
  pojede v trase: „Studentská – Hlavní třída – Otakara Jeremiáše – Duha – Karola Šmidkeho – Opavská – Plesenka – Plesná“ a zpět.
  Spoje linky č. 47 neobsluhují zastávky:
  Pustkovec.
 • Linka č. 48
  pojede v trase: „Hrabová zóna jih – Náměstí SNP – Svinov mosty h.z. – Bajkalská – Náměstí Družby – Čistírny – B. Nikodéma – Heyrovského – Jana Šoupala – Duha – Karola Šmidkeho – Opavská“ a zpět.
  Spoje linky č. 48 neobsluhují zastávky:
  Slavíkova, Garáže Poruba, Pustkovec.
 • Linka č. 49
  pojede v trase: „Michálkovice – Sad B. Němcové – Svinov mosty h.z. – Bajkalská – Náměstí Družby – Čistírny – B. Nikodéma – Heyrovského – Jana Šoupala – Duha – Karola Šmidkeho – Opavská“ a zpět.
  Spoje linky č. 48 neobsluhují zastávky:
  Slavíkova, Garáže Poruba, Pustkovec.
 • Linka č. 58
  pojede v trase: „Poruba radnice – Alšovo náměstí – Poruba vozovna – Slavíkova – Garáže Poruba – Pustkovec (provizorní zastávky na ul. 17. listopadu) – Otakara Jeremiáše – Duha – Dílny DP Ostrava – Martinov střed“ a zpět.
  Spoje linky č. 58 neobsluhují zastávky:
  Pustkovec (standardní zastávky na ul. 17. listopadu).
 • Linka č. 75 (od 4. 9. 2017 do 6. 9. 2017)
  pojede v trase: „Rektorát VŠB – průjezd odklonovou trasou – Duha (provizorní zastávky na ul. Průběžné u parkoviště Arrows) – Plesná Žižkov – Hlučín aut. nádraží“ a zpět.
  Spoje linky č. 75 neobsluhují zastávky
  Pustkovec, Duha (na ul. 17. listopadu). Zastávky na odklonové trase linka projíždí bez zastavení.
 • Linka č. 75 (od 7. 9. 2017 do 20. 9. 2017)
  pojede v trase: „Rektorát VŠB – průjezd odklonovou trasou – Duha (na ul. 17. listopadu) – Plesná Žižkov – Hlučín aut. nádraží“ a zpět.
  Spoje linky č. 75 neobsluhují zastávky
  Pustkovec. Zastávky na odklonové trase linka projíždí bez zastavení.

PŘEMÍSTĚNÉ ZASTÁVKY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • Duha – pro linku č. 75 (směr Hlučín aut. nádraží / od 4. 9. 2017 do 6. 9. 2017)
  se přemísťuje na ul. Průběžnou, před kruhový objezd, na provizorní zastávku Duha u parkoviště Arrows.
 • Duha – pro linku č. 75 (směr Rektorát VŠB / od 4. 9. 2017 do 6. 9. 2017)
  se přemísťuje na ul. Průběžnou, za kruhový objezd, na provizorní zastávku Duha u parkoviště Arrows.
 • Pustkovec – pro linky č. 43, 47, 48 a 49 (oba směry)
  se přemísťuje na ul. 17. listopadu na BUS zastávky Duha.
 • Pustkovec – pro linku č. 58 (směr Martinov střed)
  se přemísťuje na ul. 17. listopadu, na provizorní zastávku (směrem k ul. Opavské), cca 70 metrů za kruhový objezd křižovatky ul. 17. listopadu x Slavíkova.
 • Pustkovec – pro linku č. 58 (směr Poruba radnice)
  se přemísťuje na ul. 17. listopadu, na provizorní zastávku (směrem od ul. Opavské), cca 90 metrů před kruhový objezd křižovatky ul. 17. listopadu x Slavíkova.
 • Pustkovec – pro linku č. 75 (směr Hlučín aut. nádraží)
  se přemísťuje na ul. 17. listopadu na BUS zastávku Rektorát VŠB.
 • Slavíkova – pro linky č. 48 a 49 (oba směry)
  se přemísťuje na BUS zastávky Náměstí Družby.
 • Garáže Poruba – pro linky č. 43, 48 a 49
  se dočasně ruší.

AKTUÁLNĚ PLATNÉ JÍZDNÍ ŘÁDY

Jízdní řády trolejbusových linek Jízdní řády autobusových linek Jízdní řády tramvajových linek

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.

 

Jste zde: Aktuality VÝLUKA NA LINKÁCH č. 43, 47, 48, 49, 58 a 75