Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Novinky

Tramvajový motorový vůz T1 č. 528

"žehlička"

žehlička

Délka vozu přes spřáhla 14 450 mm
Délka vozové skříně 13 300 mm
Šířka vozové skříně 2 400 mm
Vrchol střechy nad TK 3 050 mm
Vzdálenost otočných čepů 6 000 mm
Rozvor podvozku 1 900 mm
Průměr nových kol 640 mm
Hmotnost prázdného vozu 16 600 kg
Počet míst k sezení/stání 25/56
Typ trakčního motoru TM 22/22x4
Výkon motorů (hodinový) 4x44 kW

Ze série vozů čísel 527 až 531 (typově shodné voty čísel T 1 čísel 501 až 544)
Rok výroby 1957
Zařazen do provozu 8. 3. 1957
Vyřazen z osobní dopravy 8. 3. 1986

Výrobce:
mechanická část: Vagonka Tatra národní podnik, Praha-Smíchov
elektrická výzbroj: ČKD Stalingrad, Praha-Vysočany
Výrobní číslo: 148 983

 

Tramvaj T1 - žehlička ve druhé polovině padesátých let

Tramvajový vůz T I (později označovaný T 1) představuje nástup vozidel zcela nové koncepce a současně začátek unifikace vozového parku v Československu. Při vývoji nové tramvaje byla využita dokumentace PCC (konstrukce rychlých čtyřnápravových velkoprostorových tramvajových vozů označovaných zkratkou PCC, tj. Presidents′ Conference Committee-car – vůz výboru prezidentů, stavěný v USA již ve třicátých letech) a licence na výrobu podvozků od americké společnosti TRC. Se zkouškami prvního prototypu začal výrobce v listopadu 1951. Další vozy z ověřovací série byly vyrobeny pro Prahu v roce 1952. Kritická situace v ostravské tramvajové dopravě v první polovině padesátých let volala po dodávkách nových vozů. Po mnoha jednáních se podařilo přesvědčit úředníky tehdejšího ministerstva místního hospodářství a v roce 1955 bylo dodáno prvních 16 tramvají T 1 i do Ostravy. Dalších 28 vozů tohoto typu již s modernější a spolehlivější elektrickou výzbrojí TR 32/IV bylo zařazeno do provozu v letech 1956 až 1957. Celkem bylo na Smíchově do roku 1957 vyrobeno 287 tramvají tohoto typu a vedle Prahy a Ostravy jezdily v Plzni, Košicích, Olomouci, Mostě, polské Varšavě a ruském Rostovu na Donu.

Tramvaj T1 - žehlička

Jedná se o čtyřnápravový velkoprostorový jednosměrný tramvajový vůz s usměrněným pohybem cestujících a s možností provozu ve spřažených soupravách ve dvoučlenném řízení. Skříň je ocelová, převážně svařovaná, třídveřová, uložená na dvou otočných podvozcích. Čalouněná sedadla byla v Ostravě oproti provedení pro jiná města uspořádaná příčně, v přední části vozu byla prostorná nástupní plošina s pevným stanovištěm průvodčího. Elektrická výzbroj umožňovala automatickou regulaci rozjezdu a brzdění a sestávala ze čtyř trakčních motorů, linkového stykače, zrychlovače, trakčních a pomocných stykačů a relé, motorgenerátoru, alkalické baterie a dalších částí. Brzdění vozu zajišťovaly tři druhy brzd, provozní elektrodynamická a čelisťová a nouzová a záchranná kolejnicová. Ovládání bylo poloautomatické pomocí pedálů. Ostravské vozy byly vybaveny pantografem typu "Brno" (jinak se např. v Praze a Plzni používal tyčový sběrač) umístěným nad předním podvozkem.

V průběhu provozu v Ostravě došlo na vozech T 1 k celé řadě úprav vyvolaných jak provozními poměry, tak směřujících ke sjednocení s novějšími typy vozů. Změny byly prováděny zejména při generálních opravách. "Žehličky" byly v provozu v Ostravě až do jara 1986.

Popisovaný historický vůz číslo 528 byl po vyřazení z osobní dopravy díky iniciativě a úsilí pracovníků vozovny v Porubě renovován do historického stavu přibližně odpovídajícího počátku šedesátých let a při dílenských opravách v letech 2001 a 2008 byl dodatečně vylepšován v různých detailech.

[Text, fotografie a nákresy jsou převzaty z publikace "Katalog historických vozidel".]