Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Novinky

Tramvajový motorový vůz č. 35

"vysoký motor, bibisák"

vysoký motor, bibisák

Délka vozu přes spřáhla 11 260 mm
Délka vozové skříně 10 160 mm
Šířka vozové skříně 2 600 mm
Vrchol střechy nad TK 3 400 mm
Rozvor 3 800 mm
Průměr nových kol 820 mm
Hmotnost prázdného vozu 14 500 kg
Počet míst k sezení/stání 28/47
Typ trakčního motoru TM 60
Výkon motorů (hodinový) 2x48 kW

Ze série vozů čísel 34 a 35
Rok výroby 1932
Zařazen do provozu 1. 7. 1932
Vyřazen z osobní dopravy 5. 10. 1965

Výrobce:
spodek vozu: Machold a Navrátil, strojírna a slévárna Moravská Ostrava
vozová skříň: SMMD - Moravsko-ostravská místní dráha
elektrická výzbroj: Československé závody Brown - Boveri akc. spol., Drásov

 

vysoký motor, bibisák v roce 1953)

Vyvrcholením vlastních staveb tramvajových vozů Moravsko-ostravskou místní dráhou byla výroba vozů číslo 34 a 35. Oba vozy byly stavěny již v nových dílnách na Křivé ulici, práce byly zahájeny v roce 1930 a ukončeny montáží elektrické výzbroje o dva roky později. Pro stavbu vozové skříně bylo použito tvrdé jasanové a dubové dřevo. Až na volnoosý pojezd s jednoduchým vypružením byly tyto vozy koncipovány moderně. Měly prostorné nástupní plošiny uzavřené dvoudílnými teleskopickými dveřmi na závěsech Perkeo, hliníkové okenní rámy a nový typ čtyřbokých střešních linkových orientací. Jako první nově dodané vozy obdržely již pantografový sběrač proudu Škoda a žlutý nátěr okenní části. Interiér vozu měl na jedné straně podélnou lavici a na protější straně příčná sedadla se zavazadlovými policemi. Celková mohutnost vozu se projevila i na hmotnosti, která činila 14 500 kg.

Rekonstrukce a úpravy se během provozu nevyhnuly ani vozu číslo 35. Záhy byl pantograf, který se na tehdejším trolejovém vedení neosvědčil, nahrazen běžně používanou lyrou a v roce 1949 došlo k výměně trakčních motorů BBC GTM 3i za modernější TM 60 z výroby ČKD. Stávající osvědčené stykačové kontroléry BBC P 4 byly ponechány. V roce 1948 byly na pravou stranu střechy ve směru jízdy namontovány nově zaváděné otočné bubnové linkové orientace, které nahradily původní čtyřboké umístěné ještě vlevo. V tomto období se po vzoru nově dodávaných vozů změnil žlutý nátěr oplechované okenní části vozové skříně na bílý. Mezi hromadně prováděné úpravy na všech motorových vozech patřilo v polovině padesátých let vybavení ukazateli směru a v roce 1964 instalace akustické a optické signalizace pro samoobslužný provoz. Není bez zajímavosti, že vůz číslo 35 zahajoval 31. srpna 1953 tramvajovou dopravu na trati Hranečník – Nová huť.

Tramvajový motorový vůz - vysoký motor, bibisák

Z osobní dopravy byl vyřazen poměrně brzy, již v roce 1965, a posléze došlo k úpravě na tlačné vozidlo k rotačnímu odmetači sněhu. Zde byl veden jako záložní a od roku 1972 je s tímto mechanizmem nasazován trvale. V roce 1980 obdržel na prvním stanovišti nové velkoplošné čelní okno a v roce 1992 nahradil původní sběrač pantograf KE 13 s lepší pracovní charakteristikou, který byl posléze vyměněn za modernější typ KE 16. Jako služební byl v roce 1988 přečíslován na 8035

.

Po svém vyřazení z provozu v roce 2001 byl převeden do parku historických vozidel Dopravního podniku Ostrava, kde čeká v neprovozním stavu na provedení důkladné opravy uvolněné vozové skříně a doplnění chybějícího interiéru. Po ukončení renovace by měl společně s vlečným vozem číslo 218 dokumentovat ostravskou tramvajovou dopravu z druhé poloviny padesátých let minulého století.

[Text, fotografie a nákresy jsou převzaty z publikace "Katalog historických vozidel".]