Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Jízdné

Časové jízdenky krátkodobé

platné od 1. dubna 2017

Doba platnosti Obyčejné jízdenky Zlevněné jízdenky 1)
pracovní dny So, Ne, svátky 2) cena v Kč cena v Kč
10 minut 10 minut 16 8
30 minut 45 minut 20 10
60 minut 90 minut 30 15
70 minut (* 90 minut (* 30 15

Poznámky:

1) pouze pro přepravu dětí od 6 let do dovršení 15 let věku a pro přepravu psů

2) v soboty, neděle a státem uznané svátky, rozhodujícím pro určení platnosti je den označení jízdenky

*) SMS jízdenka (informace k SMS jízdence)

PLATNOST

  • Rozhodující pro určení doby platnosti časové jízdenky krátkodobé je den jejího označení,
  • 10minutové, 30minutové a 70minutové SMS jízdenky neplatí ve vlacích Českých drah, a.s.,
  • krátkodobé časové jízdenky platí na území tarifní oblasti Ostrava XXL (zóna 78), tj. území statutárního města Ostrava (zóna 77) a přilehlých měst a obcí (zóny č. 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25),
  • platnost krátkodobých časových jízdenek je omezena pouze časem,
  • krátkodobé časové jízdenky neplatí  ve spojích ČD (s výjimkou 60minutových) ve spojích ČSAD Frýdek-Místek a ve vybraných spojích ČSAD Karviná a.s.

Žákovské a studentské krátkodobé jízdenky v tarifní oblasti XXL

Doba platnosti Žákovské jízdné XXL 6-15 let 3) Žákovské jízdné XXL 15-26 let
pracovní dny So, Ne, svátky 2) cena v Kč cena v Kč
10 minut 10 minut 6 12
30 minut 45 minut 7 15
60 minut 90 minut 11 22

Poznámky:

2) v soboty, neděle a státem uznané svátky, rozhodujícím pro určení platnosti je den označení jízdenky

3) pouze pro přepravu dětí od 6 let do dovršení 15 let věku

Žákovské krátkodobé jízdné v tarifní oblasti XXL

  • nárok na 62,5% slevu mají žáci ve věku od 6 do dovršení 15 let
  • nárok na 25% slevu mají žáci a studenti ve věku od 15 do dovršení 26 let
  • žákovské a studentské jízdné platí jen po dobu trvání školního resp. akademického roku mimo měsíců červenec a srpen z místa bydliště do místa školy a zpět; jízdenky jsou nepřestupné; nárok na slevu se prokazuje platným a dopravcem ověřeným celostátně platným žákovským průkazem
  • žákovské jízdné neplatí pro cesty uvnitř tarifní oblasti MĚSTO Ostrava (zóna 77 ).