Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Jízdné

Jízdné za přepravu zavazadel

platné od 1. ledna 2017

Přeprava psů

doba platnostiElektronické
dokupované jízdenky
SMS jízdenkyČasové jízdenky
krátkodobé (papírové)
10 minut 8 Kč
30 minut (so, ne svátky 45 min.) 1) 10 Kč 10 Kč
60 minut (so, ne svátky 90 min.) 1) 15 Kč 15 Kč
70 minut 15 Kč
24hodin 40 Kč 40 Kč

Přeprava ostatních zvířat a zavazadel

doba platnostiElektronické
dokupované jízdenky
SMS jízdenkyČasové jízdenky
krátkodobé (papírové)
60 minut (so, ne svátky 90 min.) 1) 15 Kč 15 Kč
70 minut 15 Kč
24hodin 40 Kč 40 Kč

Poznámky:

1) v soboty, neděle a státem uznané svátky, rozhodujícím pro určení platnosti je den a čas označení jízdenky

  • Cena za přepravu zavazadel se vztahuje také na přepravu kola, kočárku bez dítěte, nebo vozíku pro invalidy, jenž je přepravován osobou, která není držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.
  • Dokupované elektronické jízdenky platí pouze ve spojích Dopravního podniku Ostrava a.s.
  • Držitelé dlouhodobých časových jízdenek v zakoupených tarifních zónách a držitelé 24hodinových jízdenek mohou bezplatně přepravovat jedno zavazadlo (včetně jízdního kola) a psa.
  • Rozhodující pro určení doby platnosti krátkodobé časové jízdenky je den jejího označení.