Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Návod k obsluze jízdenkového automatu AVJ 24F

Jízdenkový automat AVJ24F

Tento automat je vybaven vracečem mincí!

Pro komunikaci automatu s cestujícím je na čelní stěně umístěn grafický LCD displej 640x480 bodů (10,4") TFT a kolem displeje je umístěno 12 tlačítek typu "soft keys". 5 tlačítek je vlevo od displeje, 5 tlačítek vpravo a zbylé 2 jsou většinou použity jako "storno a info" a jsou umístěny pod displejem.

Poruchu prodejního automatu můžete nahlásit prostřednictvím internetového formuláře, na telefonní číslo: 597 608  508 nebo kterémukoliv řidiči MHD.

Při nákupu jízdenky postupujte podle pokynů uváděných na displeji nebo v návodu na obsluhu.

  • Jízdenka zakoupena na tomto automatu platí od doby nákupu. Jízdenku již neoznačujte v označovači. Není možné nakoupit více jízdenek v jedné transakci.
  • Zvolte si druh jízdenky stisknutím příslušného tlačítka.
  • Vhazujte mince do výše požadované hodnoty. Automat akceptuje mince o hodnotě 1, 2, 5, 10, 20, 50 Kč.
  • Automat tiskne jízdenku ihned po vhození poslední mince.
  • Automat vrátí přeplatek ceny.

Pokud jste navolili nesprávnou jízdenku, můžete za předpokladu, že do automatu byly vhozeny mince v hodnotě nižší, než je cena zvolené jízdenky provést tlačítkem "storno" zrušení objednávky a automat vhozený obnos vrátí.

Jste zde: Jízdné Prodejny jízdenek Dopravní podnik Ostrava Jízdné Prodej jízdenek Návod k obsluze jízdenkového automatu AVJ 24F